A  A 
Share
GEMEENTERAADSCOMMISSIES

Er zijn vijf commissies opgericht die zijn samengesteld uit gemeenteraadsleden. Ze hebben als taak het voorbereiden van de besprekingen in de gemeenteraadszittingen, het verlenen van advies en het formuleren van voorstellen over de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de inspraak van de bevolking telkens als dat voor de beleidsvoering wenselijk wordt geacht. De commissies kunnen steeds deskundigen en belanghebbenden horen. De commissies zijn in principe openbaar.

1° Commissie Openbare Werken – Milieu - Mobiliteit


Voorzitter: Marcel Van Goolen

CD&V   N-VA   Open Vld   anders   GroenSociaal
Ilse Michiels Noëlla D'hooghe Marcel Van Goolen Wim Ivens Herwig Pierre
Patrick Vervoort Frans Vansteenbeeck Nico Lodewijks
Jeroen Janssens
Werner Mertens Gunther Dereze
Frank Staes
Nathalie Nouwen
Kris Uytterhoeven
André Van Aerschot


2° Commissie Ruimtelijke Ordening – Wonen


Voorzitter: Herwig Pierre

CD&V   N-VA   Open Vld   anders   GroenSociaal
Werner Mertens Piet De Bruyn Marcel Van Goolen Wim Ivens Herwig Pierre
Frank Staes Noëlla D'hooghe Nico Lodewijks Ingrid Van Steenberge
Nathalie Nouwen Frans Vansteenbeeck
André Van Aerschot
Kris Uytterhoeven
Nele Demuynck
Ilse Michiels


3° Commissie Cultuur – Jeugd - Welzijn


Voorzitter: Nele Demuynck

CD&V   N-VA   Open Vld   anders   GroenSociaal
Nathalie Nouwen Nele Devillé Marcel Van Goolen Jeroen Janssens Jeroen Degent
Kris Uytterhoeven Frans Vansteenbeeck Christel Hendrix Ingrid Van Steenberge
Werner Mertens Gunther Dereze
Frank Staes
Nele Demuynck
Patrick Vervoort
Ilse Michiels


4° Commissie Financiën – Sport – Onderwijs


Voorzitter: Patrick Vervoort

CD&V   N-VA   Open Vld   anders   GroenSociaal
Werner Mertens Piet De Bruyn Marcel Van Goolen Jeroen Janssens Jeroen Degent
Nathalie Nouwen Noëlla D'hooghe Christel Hendrix Ingrid Van Steenberge
Patrick Vervoort Gunther Dereze
Frank Staes
Nele Demuynck
André Van Aerschot
Ilse Michiels


5° Bijzondere Commissie

Voorzitter: Werner Mertens

CD&V   N-VA   Open Vld   anders   GroenSociaal
Ilse Michiels Piet De Bruyn Marcel Van Goolen Wim Ivens Jeroen Degent
Nathalie Nouwen Nele Devillé Christel Hendrix Ingrid Van Steenberge
Patrick Vervoort Frans Vansteenbeeck
Werner Mertens
Nele Demuynck
André Van Aerschot
Kris Uytterhoeven


DOCUMENTEN

Administratief centrum
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar

Tel.: 016 61 63 11
Gratis: 0800 94 154
Fax: 016 61 63 93
E-mail: info at rotselaar.be