A  A 
Share
Sportbeleid

Op 26 november 2007 keurde de gemeenteraad het sportbeleidsplan 2008-2013 goed.
Voor de uitvoering van de
in dit plan gestelde doelstellingen onvangt de gemeente jaarlijks een subsidiebedrag van 1,5 euro per inwoner van de Vlaamse Gemeenschap.

Recentelijk werd een extra hoofdstuk aan het sportbeleidsplan goedgekeurd, ivm de kwaliteitsverhoging van de jeugdsportbegeleiders. Dit hoofdstuk werd door de gemeenteraad goedgekeurd op 22 december 2008, waardoor de gemeente vanaf 1 januari 2009 een extra impulssubsidie van 0,80 euro per inwoner zal ontvangen.

MISSIE SPORTBELEID

De missie van het sportbeleid vormt de uitgangsbasis en wordt als volgt omschreven:

“MENS SANA IN CORPORE SANO”

Een gezonde geest in een gezond lichaam. Dit is de overtuiging van waaruit de Rotselaarse sportdienst een Sport-voor-Allen beleid wil voeren om zoveel mogelijk mensen van de eigen gemeente en omliggende gemeenten aan te zetten tot een sportieve vrijetijdsbesteding, en dit in zo goed mogelijke, kwaliteitsvolle omstandigheden.

De gemeentelijke sportdienst wil de mogelijkheid tot sportdeelname in een zo breed mogelijke context en variëteit aanbieden: door een goede ondersteuning van de vele sportclubs die de gemeente rijk is, en door het aanbieden van diverse aanvullende sportpromotionele activiteiten.

DOELSTELLINGEN SPORTBELEID

Uitgaande van deze missie worden volgende strategische en operationele doelstellingen vooropgesteld:

1. Ondersteuning en stimulering sportverenigingen

2. Andersgeoriënteerde sport

3. Toegankelijkheid en diversiteit

4. Sportinfrastructuur

5. Kwaliteitsverhoging jeugdsportbegeleiders NIEUW vanaf 1 januari 2009!

Het volledige sportbeleidsplan, het extra impulshoofstuk en de bijlagen kunt u hier downloaden.

 
Administratief centrum
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar

Tel.: 016 61 63 11
Gratis: 0800 94 154
Fax: 016 61 63 93
E-mail: info at rotselaar.be