A  A 
Share
JEUGDBELEID

Jeugdbeleidsplan 2014-2019

In Rotselaar staat de jeugd centraal. Het gemeentelijke beleidsplan besteedt daarom veel aandacht aan dit belangrijke thema. Met een moderne visie en concrete initiatieven geeft dit plan de richting aan voor de toekomst van onze gemeente. Dit zijn daarbij de prioriteiten:

1. Ondersteunen en stimuleren van jeugdwerk
Door middel van financiële (subsidies) en praktische (materieel, vorming, vrijwilligers) steun wordt de werking van de lokale jeugdwerkinitiatieven actief gestimuleerd.

2. Infrastructuur
Goed ingerichte, gezonde en (brand-)veilige infrastructuur voor onze jeugdbewegingen en jeugdhuizen is een prioriteit.

3. Jeugdhuizen
De jeugdhuizen Floere Bloes en Mena spelen een belangrijke rol in de gemeente. Het jeugdhuis als baken van vernieuwende jeugdcultuur en ontmoetingsplaats - laagdrempelig, open voor iedereen, dicht bij huis - wordt gestimuleerd.

4. Fuiven in eigen gemeente
Doel van het gemeentelijk fuifbeleid: fuiven in eigen gemeente door en voor onze jeugd. De jeugd moet de ruimte en vrijheid hebben om te fuiven in eigen gemeente. Bij fuiven speelt het aspect van de veiligheid een belangrijke rol.

5. Jeugdcultuur
De gemeente Rotselaar zet maximaal in op vernieuwende jeugdcultuur. Concrete initiatieven zijn onder andere de projectsubsidies en het organiseren van culturele activiteiten voor een door jongeren.

6. Info jeugd en inspraak jeugdraad
De Jeugddienst is het eerste aanspreekpunt voor alle vragen rond jeugdinitiatieven. De Jeugddienst ondersteunt onze jeugdbewegingen en -huizen. De gemeente Rotselaar waardeert de inzet van de Jeugdraad en houdt rekening met de suggesties en opmerkingen over het jeugdbeleid.

7. Speelterreinen en speelbossen
Speelbossen garanderen bereikbare speelruimte in de eigen buurt voor kinderen, jongeren en jeugdverenigingen. Samen met de Jeugdraad worden de speelbossen Wezemaal en Werchter ingericht. De Buitenspeeldag wordt uitgebreid tot een uniek totaalevenement voor kinderen.

8. Kampen
Rotselaar is een kampvriendelijke gemeente en ontwikkelt een beleid op maat voor kampen van (jeugd-)verenigingen. De goed uitgeruste kampplaatsen in onze gemeente worden gepromoot. Er komt een handige kampbrochure voor verenigingen die hier op bezoek zijn.

9. Vakantie-initiatieven
De gemeente zorgt voor een kwalitatief aanbod aan vakantie-initiatieven (speelpleinwerking 'de Schavuit', sport- en doekampen, kinderopvanginitiatief Stekelbees). De gemeente stemt deze initiatieven op elkaar af en voorziet een ruim en kwalitatief aanbod tijdens de verschillende vakantieperiodes.


Het volledige Jeugdbeleidsplan 2014-2019.

Administratief centrum
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar

Tel.: 016 61 63 11
Gratis: 0800 94 154
Fax: 016 61 63 93
E-mail: info at rotselaar.be