A  A 
Share
Nuttige links

Cultuur en vrije tijd in Vlaanderen - www.uitinvlaanderen.be

Deze site bundelt alle info over jeugd- en cultuurbeleid, sociaal-cultureel volwassenenwerk, amateurkunsten, ... -  www.sociaalcultureel.be

De meest complete museumgids en tentoonstellingsagenda - www.tento.be

SABAM - www.sabam.be

Billijke vergoeding. - www.bvergoed.be

Blaasmuziek in België en Nederland in categorieën, nieuws, een kalender, een forum en muzikanten. - www.hafabramusic.com

Een ruimte voor te repeteren nodig? - www.repetitieruimtes.be

Steunpunt voor de podiumkunsten 'Vlaams Theater Instituut'. - www.vti.be

Aanspreekpunt voor de popsector in Vlaanderen. - www.poppunt.be

De site van alle Vlaamse openbare bibliotheken. - www.bibliotheek.be

Infosessies over het papierwerk van de kunstenaar en juridisch advies. - www.kunstenloket.be

Jongeren met interesse voor kunst! -  www.kunstbende.be

Jongeren met interesse voor muziek! - www.rockvonk.be

Belangenassociatie voor beeldende kunstenaars - www.kvbkb.be

Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed - www.faronet.be

Begeleiderspas voor personen met een handicap

Cultuur- en gemeenschapscentra binnen de IGCS. - www.rotselaar.be/verdiep2 / www.ccgasthuis.be / www.denegger.be

 

 
Administratief centrum
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar

Tel.: 016 61 63 11
Gratis: 0800 94 154
Fax: 016 61 63 93
E-mail: info at rotselaar.be