A  A 
Share
WinAr
Veerle Lauwers - tel. 016-61 63 08 of gsm 0472-19 63 80
e-mail:
website: www.winar.be

WinAr
WinAr staat voor Wingense Archeologische Dienst. Dit is een samenwerking tussen de Rotselaar, Holsbeek, Haacht en Bekkevoort. Nico Lodewijks (Rotselaar) is voorzitter, Rudy Janssens (Holsbeek) ondervoorzitter, Wouter Lenaerts (Bekkevoort) penningmeester en Paul De Troyer (Haacht) secretaris. WinAr heeft Veerle Lauwers aangeworven als archeologe van dienst.

Monumentenzorg

Het is de bedoeling dat een duurzame archeologische monumentenzorg op lokaal niveau wordt georganiseerd.
Alle bouwdossiers met mogelijke archeologische complicaties worden opgevolgd.

Patrimonium

De taak van deze dienst is ook het het inventariseren van het rijke archeologische patrimonium van onze streek. Door middel van actieve veldprospectie tracht men nieuwe sites te vinden en te registreren. Deze gegevens worden aangevuld in een databank met reeds gekende resultaten van eerder gedane opgravingen, prospecties of toevalsvondsten.

Je kunt ook een brochure verkrijgen op de dienst WinAR.

 
Administratief centrum
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar

Tel.: 016 61 63 11
Gratis: 0800 94 154
Fax: 016 61 63 93
E-mail: info at rotselaar.be