A  A 
Share
Speelstraten

Vraag een speelstraat aan

Wat is een speelstraat?

Een speelstraat is een begrip uit de wegcode: speelstraten hebben dus een juridisch kader. De wettelijke bepalingen zijn terug te vinden in het Algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (Koninklijk Besluit van 1 december 1975). Hieronder vindt u eerst een algemene omschrijving en nadien een opsomming van de belangrijke regels.

Omschrijving

In speelstraten wordt de hele breedte van de weg voorbehouden voor het spelen. Dat kan bijvoorbeeld ideaal zijn voor wie wil hinkelen of badmintonnen, en voor skaters en rolschaatsers.

Naast de spelende jongeren mogen enkel fietsers en bestuurders van een motorvoertuigen die in de straat wonen of er een garage hebben, in de speelstraat rijden. Ze mogen dat wel enkel stapvoets doen, en fietsers moeten zo nodig afstappen. De spelende voetganger – en ook skaters hebben het statuut van voetganger – mogen dus niet gehinderd worden, laat staan in gevaar gebracht.

Een speelstraat is niet altijd een speelstraat: vaste uren en dagen kunnen het best in overleg met de bewoners bepaald worden.

Een speelstraat wordt afgebakend door hekken die de straat zo goed mogelijk afsluiten. Op één van de hekken hangt het bord C3 met onderbord ‘Speelstraat en de uren’.

Belangrijkste regels

Voorwaarden (kandidaat-) speelstraat

  • Heeft een maximumsnelheid van 50 km/u
  • Ligt in een wijk met vooral een woonkarakter
  • Heeft geen (belangrijk) doorgaand verkeer
  • Heeft geen doorgaand openbaar vervoer

Gevolgen voor kandidaat – speelstraat

  • De hele breedte van de weg is voorbehouden voor het spelen
  • Spelende kinderen worden gelijkgesteld met voetgangers
  • Parkeren is toegestaan, maar wordt afgeraden om het speelkarakter te vrijwaren
  • Mogen in de speelstraat rijden: bestuurders van een motorvoertuig die in de straat wonen of er een garage hebben, de orde- en hulpdiensten wanneer hun opdracht het rechtvaardigt
  • Bestuurders moeten de doorgang vrijlaten voor de spelende voetgangers. Ze moeten stapvoets rijden, voorrang verlenen en indien nodig stoppen. Ze mogen de spelende voetgangers nooit in gevaar brengen of hinderen, en moeten dubbel voorzichtig zijn ten aanzien van kinderen.

 Aanvraagformulier

Administratief centrum
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar

Tel.: 016 61 63 11
Gratis: 0800 94 154
Fax: 016 61 63 93
E-mail: info at rotselaar.be