A  A 
Share
ALGEMEEN

De gemeenteraad bestaat uit 25 raadsleden, de burgemeester en schepenen inbegrepen. De raadsleden zijn rechtstreeks verkozen door de kiezers in de gemeente. De gemeenteraad wordt om de zes jaar geheel vernieuwd. De volgende keer is dit op 2 januari 2019.

De raad regelt alles wat van gemeentelijk belang is. Dit opperste orgaan stelt de reglementen en verordeningen op, voert belastingen in, keurt  het budget en de rekening van de gemeente goed, houdt toezicht op de ondergeschikte besturen (OCMW, kerkfabrieken) en behartigt de belangen van de eigen bevolking. De gemeenteraad stelt ook de schepenen aan. De burgemeester wordt voorgedragen door de meerderheid en in naam van de Vlaamse Regering benoemd door de gouverneur.

Sinds 2 januari 2013 bestaat de meerderheid uit CD&V en Open VLD (15 zetels). N-VA (5 zetels), anders  (3 zetels) en Groen (2 zetels) maken deel uit van de minderheid in de gemeenteraad.

De gemeenteraad vergadert ten minste tienmaal per jaar en meestal éénmaal per maand (behalve in juli). De vergaderingen zijn meestal maandagavond en worden bekendgemaakt op de website en aangeplakt op openbare plaatsen. De agenda van de gemeenteraad is gratis. Op verzoek krijgt u de agenda via e-mail.

VRAGENHALFUURTJE

Administratief centrum
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar

Tel.: 016 61 63 11
Gratis: 0800 94 154
Fax: 016 61 63 93
E-mail: info at rotselaar.be