A  A 
Share
BURENBEMIDDELING

Burenbemiddeling

Burenbemiddeling helpt je om problemen met jouw buur bespreekbaar te maken en om samen naar een oplossing te zoeken. Burenconflicten gaan meestal over maatschappelijke fenomenen zoals geluidsoverlast, schelden, intimidatie, roddelen, huisdieren, vuilnis, het onverantwoord plaatsen van schuttingen, overhangende takken e.d.

Je kunt een beroep doen op burenbemiddeling wanneer je de communicatie met je buur wil herstellen, wanneer je het probleem bespreekbaar wil maken en wanneer je bereid bent om samen op zoek te gaan naar een oplossing. De bemiddelaar is neutraal en neemt geen standpunt in. De inhoud van de gesprekken met de bemiddelaar zijn en blijven vertrouwelijk.

Voorwaarden

Je ondernam zelf minstens één poging om de situatie met je buur te bespreken. Essentiële voorwaarde voor een geslaagde burenbemiddeling is dat iedereen bereid is om rond de tafel te gaan zitten en bereid is om met elkaar te praten. Iedereen neemt vrijwillig deel en kan steeds beslissen om de bemiddeling te stoppen.

Burenbemiddeling kan niet ingeschakeld worden wanneer er sprake is van een strafrechtelijk feit of wanneer het conflict reeds door de rechtbank werd behandeld. Ook familiale of handelsgeschillen, geschillen tussen huurders en verhuurders of buren en bedrijven komen niet in aanmerking.

Hoe aanvragen

Dienst burenbemiddeling (alleen op afspraak)
Administratief centrum
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar

Wim Augustijns

016 61 63 09 of 0478 88 02 22

Kostprijs

Burenbemiddeling is gratis.

INFORMATIEFOLDER

Administratief centrum
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar

Tel.: 016 61 63 11
Gratis: 0800 94 154
Fax: 016 61 63 93
E-mail: info at rotselaar.be