A  A 
Share
PWA

Een PWA (Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap) is een vzw, opgericht door de gemeente. Diverse activiteiten waaraan niet tegemoet gekomen wordt door het reguliere arbeidscircuit mogen onder bepaalde voorwaarden worden uitgevoerd in het kader van het PWA.

Bestuursleden:
Mia Van Cleynenbreugel (voorzitter)
Wim Oeyen (ondervoorzitter)
Jan Vanborren (penningmeester)
Gie Van Aerschot (secretaris)
Ilse Taelemans
Geert Geuvens
Firmin Serré
Felicien Vanden Bosch
Kris Uytterhoeven
Christiane Vander Sande
Frans Van Aerschot
Emmanuel Van den Bergh

 

 
Administratief centrum
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar

Tel.: 016 61 63 11
Gratis: 0800 94 154
Fax: 016 61 63 93
E-mail: info at rotselaar.be