A  A 
Share
Lokale economie

Afval voor KMO

Er blijft een onderscheid tussen huishoudelijk afval en bedrijfsafval. Huishoudelijk afval omdat alle afvalstoffen die ontstaan door de normale verwerking van een huishouden. Alle andere afvalstoffen worden beschouwd als bedrijfsafval. Huishoudelijk afval wordt verplicht opgehaald  door de gemeenten. Dat is niet zo voor bedrijfsafval.

In principe ben je als bedrijf zelf verantwoordelijk voor de inzameling en de verwerking van bedrijfsafval. Je  moet dus alles zelf organiseren en bekostigen. Je kunt hiervoor terecht bij gespecialiseerde privé-bedrijven die afval overbrengen en verwerken.

Het nieuwe Vlarea voert een nieuwe categorie afval in: met huishoudelijke afvalstoffen  vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen. Dit is bedrijfsafval dat ontstaat door 'huishoudelijke activiteiten' in je bedrijf. Het is qua aard, samenstelling en hoeveelheid hetzelfde als huishoudelijk afval.

(bron: Het nieuwe Vlarea voor KMO's en zelfstandigen - OVAM)

Meer info: Sven Buyens, 016 61 63 49 of .

Ambulante handel

Het zijn niet langer de gemeenten die leurkaarten ontvangen en afleveren. De ondernemingsloketten vervullen nu deze taak. Deze ondernemingsloketten hebben de opdracht de toegang tot het beroep van de ambulante handelaar te onderzoeken en de handelaar in te schrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen.In de meeste gevallen zullen de stappen die de ambulante handelaar moet ondernemen in één dag kunnen plaatsvinden. Je kan hiervoor terecht bij een ondernemingsloket naar keuze.

Avondsluiting

De wetgever legt een verplichte avondsluiting op in de handel, ambacht en dienstverlening. De sluitingstijden lopen:

  • voor 5 uur en na 21 uur op vrijdag en werkdagen die een wettelijke feestdag voorafgaan. Valt de wettelijke feestdag op maandag, dan wordt de verlenging tot 21 uur de voorafgaande zaterdag toegestaan.
  • voor 5 uur en na 20 uur op de andere dagen.

Afwijkingen op de verplichte avondsluiting moeten schriftelijk worden aangevraagd bij het College van Burgemeester en Schepenen, Administratief Centrum, Provinciebaan 20, 3110 Rotselaar.

Fairtrade

Op 28 september 2008 behaalde Rotselaar de titel van FairTradeGemeente. We moedigen zelfstandigen aan om ook FairTrade handelszaak te worden! Voor meer info kan je contact opnemen met Wies Vingerhoedt van de trekkersgroep Rotselaar: 016 44 44 44 of .

Handelsorganisaties

  • UNIZO - afdeling Rotselaar/Wezemaal/Werchter

contactpersonen:
voorzitter: Marc Ringoet, Stationsstraat 162, 3110 Rotselaar - tel. 016 44 40 20
ondervoorzitter: Frank Staes, Provinciebaan 18, 3110 Rotselaar - tel. 016 44 53 35
secretaris: Bob Leeman, Zonnedauwstraat 35, 3110 Rotselaar - tel. 016 58 90 88
website: www.unizo.be/rotselaar

Hinder bij openbare werken

Meer uitleg, de voorwaarden en hoe je een aanvraag kunt doen vind je in deze publicatie.

Huis-aan-huis verspreiding niet geadresseerd drukwerk

De gemeente heft geen belasting op de huis-aan-huis verspreiding van niet geadresseerde drukwerken.

Jaarlijkse landbouwtelling

In het kader van de landbouwtelling worden alle landbouwers elk jaar in mei ondervraagd over de oppervlakte van hun verschillende teelten, het aantal dieren dat zij kweken en naar de soort en omvang van de arbeidskrachten die zij in hun bedrijf tewerkstellen. . In sommige jaren worden er ook vragen gesteld over het landbouwmaterieel en de landbouwinstallaties. De landbouwtelling is een samenwerkingsverband tussen het Nationaal Instituut voor de Statistiek en de gemeentebesturen, die concreet de informatie verzamelen bij de landbouwers.

Kermissen en avondmarkten

Overzicht kermissen en avondmarkten

Meer info: 016 61 64 07 of .

Markten

Rotselaar-centrum: Kerkplein - iedere dinsdag van 8 tot 12 uur.
Wezemaal: Wezemaalplein - iedere zaterdag van 8 tot 12 uur.
Werchter: Werchterplein - iedere vrijdag van 16 tot 19 uur.

Meer info: 016 61 64 07 of 

Slachtvergunningen

Voor de slachting van vee voor consumptie heb je een slachtvergunning nodig. Die is verplicht en moet minstens twee dagen voor het slachten aangevraagd worden. De aanvraag en aflevering van de vergunning kost 25 euro per dier. Vergeet je identiteitskaart niet mee te brengen.

Meer info: Christophe Jacobs, 016 61 63 13 of .

Vestigingsattest voor zelfstandigen

Hiervoor dient men zich te wenden tot een ondernemingsloket naar keuze.

Wekelijkse rustdag

Een afwijking van de verplichte wekelijkse rustdag moet worden aangevraagd bij het College van Burgemeester en Schepenen, Provinciebaan 20, 3110 Rotselaar.
 
Administratief centrum
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar

Tel.: 016 61 63 11
Gratis: 0800 94 154
Fax: 016 61 63 93
E-mail: info at rotselaar.be