A  A 
Share
POLITIERAAD EN POLITIECOLLEGE
Net zoals bij het gemeentebestuur een gemeenteraad de regelgevende instelling en een schepencollege het uitvoerend orgaan zijn, is er bij de politiezone een politieraad en een politiecollege. De politieraad is samengesteld uit raadsleden van de verschillende deelnemende gemeenten  (Begijnendijk, Rotselaar en Tremelo). Voor onze gemeente heeft de gemeenteraad Dirk Claes, Nele Demuynck, Jeroen Degent, Ilse Michiels, Jelle Wouters, Frans Vansteenbeeck, Gunther Dereze en Marcel Van Goolen aangesteld als lid van de politieraad. In het politiecollege is burgemeester Dirk Claes de vertegenwoordiger van onze gemeente. De secretaris van de politieraad en het politiecollege is Marlene Huysegems die instaat voor de notulen. 
 
Administratief centrum
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar

Tel.: 016 61 63 11
Gratis: 0800 94 154
Fax: 016 61 63 93
E-mail: info at rotselaar.be