A  A 
Share
CULTUURRAAD

Contact

Advies- en inspraakorgaan

De cultuurraad is het officiële advies- en inspraakorgaan voor het Rotselaarse cultuurbeleid. De gemeente organiseert een cultuurraad in uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid, volgens de nadere voorwaarden bepaald binnen het organiek reglement.

- Het gemeentebestuur betrekt de cultuurraad bij de voorbereiding en de uitvoering van het gemeentelijk cultuurbeleid.
- De cultuurraad wordt bijgevolg, in het kader van de beleidsvoorbereiding en evaluatie, om advies gevraagd over alle aangelegenheden, bedoeld in artikel 4, 1° tot en met 10° van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, met uitzondering van 7° (jeugdbeleid) en 9° (sport).
- De cultuurraad wordt tevens om advies gevraagd over het strategische meerjarenplan.
- Daarnaast heeft de cultuurraad de mogelijkheid om over alle hierboven genoemde aangelegenheden en over alle andere beleidsdossiers, waarvan zij vindt dat er culturele belangen in het geding zijn, advies uit te brengen aan het gemeentebestuur.

Leden

Cultureel
t Alent | Balletgroep Josée Nicola Wezemaal | Davidsfonds Rotselaar | Heemkring Groot-Rotselaar | t kEItheater | Kulturele Kring Wezemaal | Muzikevento vzw | Nieuw Wezemaals Toneel | t Spelgezelschap | Steenen Muur vzw | Theater Déjà Vu | Vlaanderen Morgen | Volksmuziek Hageland | Wijngilde De Winghe.

Muziek
Jongeren Parochiekoor Marcanti | KF Vlaamse Leeuw Werchter | KH Rotselaer's Ware Vrienden | KH Sint-Cecilia Rotselaar | KMV Sint-Cecilia Wezemaal | Sint Ceciliakoor Rotselaar St. Pieter.

Socio-cultureel
Bayernvrienden Rotselaar | Crea Samana Rotselaar-Werchter-Wezemaal | Curieus - Vrouwen met een hoek af Rotselaar | Femma Rotselaar Centrum | Femma Rotselaar Heikant | Gezinsbond Rotselaar | Gezinsbond Wezemaal | Gulden Leeftijd | Hagelandse Tractorvrienden | Karnavalvrienden Wezemaal | Kon. Sint Sebastiaansgilde | KVLV Werchter | KVLV Wezemaal | KWB Rotselaar Centrum | KWB Werchter | KWB Wezemaal | Landelijke Gilde Werchter | Landelijke Gilde Wezemaal | P'kes van Wezemaal | Rotselaarse Reuzengilde | Samana Rotselaar Centrum | Samana Rotselaar Heikant | Samana Werchter | Samana Wezemaal | Sint Ambrosiusgilde Rotselaar en omstreken | Thuisrijders | Viva Rotselaar-Werchter | Viva Wezemaal | VRIENDEN | Vuurbakens.

Deskundigen
Bart De Vos / Ilse Taelemans.

Toetreding

Wens je lid te worden van de cultuurraad, dan kan je steeds contact nemen met de voorzitter of via de cultuurbeleidscoördinator, .

Rotselaar feest / 11 juli viering

De cultuurraad is de drijvende kracht achter Rotselaar feest ter gelegenheid van 11 juli.
Info via de voorzitter van de cultuurraad.

DOCUMENTEN

Administratief centrum
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar

Tel.: 016 61 63 11
Gratis: 0800 94 154
Fax: 016 61 63 93
E-mail: info at rotselaar.be