A  A 
Share
Praktische info

Foto: Joris Bulckens

Muziekfestivals Werchter


ROCK WERCHTER | 25 tot en met 28 juni
Meer info via www.rockwerchter.be

TW CLASSIC | 4 juli
Meer info via www.twclassic.be


Praktische info

Opening Campings
Tijdens Rock Werchter zijn er opnieuw campings XL, enkel op grondgebied Haacht. Deze campings openen reeds de deuren op woensdag 24 juni vanaf 16u.

Om de rust op woensdag te garanderen openen de campings op grondgebied Rotselaar zoals de voorbij jaren pas op donderdagmorgen 25 juni. Met deze maatregel splitsen we de drukke verkeersstroom op waardoor alles vlotter en veiliger kan verlopen.

We vragen de inwoners van Werchter om deze boodschap mee uit te dragen zodat het woensdagavond in Werchter rustig blijft.

Drank- en eetstanden
De standen van de verenigingen zijn open van donderdag tot zondag telkens van 8u tot 4u. Voor campings, parkings en standen is het verboden om geluidsinstallaties te gebruiken, dit om mogelijke overlast te beperken.

Fietsenparkings en fietsvrije zone tijdens Rock Werchter
Tijdens Rock Werchter wordt opnieuw streng opgetreden tegen het wild stallen van fietsen. Een fietsvrije zone wordt ingesteld op donderdag 25, vrijdag 26, zaterdag 27 en zondag 28 juni telkens van 14u tot en met 2u op de Haachtsesteenweg vanaf het kruispunt met de Provinciebaan/Nieuwebaan/Hanewijk tot aan de grens met de gemeente Haacht.

2 fietsenparkings

  • Zone Haacht - Werchtersesteenweg
  • NIEUWE LOCATIE! Zone Rotselaar - Nieuwebaan

De nieuwe locatie op de Nieuwebaan bevindt zich dichter bij het festivalgebeuren en heeft een veel grotere capaciteit. De fietsparkings werken volgens hetzelfde principe: bewaakte uitbating van 24u op 24u. Wij vragen dan ook dat iedereen zijn fiets in één van deze fietsenparkings stalt.

Verkeer

Rock Werchter
De perimeter (zone A-B-C) wordt met zekerheid ingesteld vanaf donderdag 25 juni om 5u en mogelijks vroeger vanaf woensdag 24 juni om 10u.

Opgelet! Doordat de campings op grondgebied Haacht reeds op woensdag 24 juni de deuren openen, wordt in zone A de Haachtsesteenweg vanaf Werchter brug tot Haacht afgesloten vanaf woensdag 24 juni om 13u.


TW Classic
De perimeter kan worden ingesteld vanaf zaterdag 4 juli om 8u tot zondag 5 juli om 4u.

Vanaf het ogenblik dat de zones A-B-C worden ingesteld, is om veiligheidsredenen alle verkeer verboden op Werchterbrug en het kruispunt Haachtsesteenweg/Provinciebaan.

Doorlaatbewijzen

Tijdens Rock Werchter wordt de brug en het kruispunt opengesteld voor het verkeer met een doorlaatbewijs op:

  • vrijdag 26 juni van 5u tot 9u 's morgens
  • zaterdag 27 juni van 5u tot 9u 's morgens
  • zondag 28 juni van 5u tot 9u 's morgens
  • maandag 29 juni vanaf 5u 's morgens

Opgelet! Donderdagmorgen 25 juni wordt Werchter brug vanaf 5u wegens de drukte afgesloten en kunnen enkel diegenen met een speciaal doorlaatbewijs door. Je kan dit speciaal doorlaatbewijs aanvragen door een gemotiveerde aanvraag (werk, dokter, school…) te sturen aan . De aanvraag moet uw naam en volledig adres vermelden. Dit speciaal doorlaatbewijs geeft enkel doorgang op donderdagmorgen tussen 5 en 9 uur voor de richting Werchter-Rotselaar (niet richting Haacht).


Alle straten waar parkeerverbod en éénrichtingsverkeer geldt of die worden afgesloten met nadars en waar enkel plaatselijk verkeer wordt toegelaten, vind je via www.rockwerchter.be/inwoners.

Voor de buslijnen 333 (Leuven-Rotselaar-Tremelo), belbus 719 en nachtbus 5 (Leuven-Wakkerzeel-Tremelo) is er een speciale dienstregeling.
Meer informatie vind je via www.delijn.be of 070 22 02 00.

Verder vragen we om geen doorlaatbewijzen door te geven aan festivalgangers! Enkel op deze manier kunnen we de auto’s uit Werchter centrum weghouden.

Hulpdiensten tijdens het festival


Tijdens Rock Werchter van woensdag 24 juni om 19u tot en met maandag 29 juni om 16u is er 24u op 24u een speciaal onthaalpunt van de politiezone BRT. Zij staan immers na het festival in voor de verdere administratieve verwerking van alle meldingen (pv’s, takelingen, gevonden en verloren voorwerpen, …) die tijdens het festival op deze politiepost werden geregistreerd. Dit speciaal onthaalpunt is telefonisch bereikbaar via 016 60 01 74 of 016 60 01 86. Voorts kan je ook terecht op het algemene noodnummer 101 of 112.

De gemeente verzekert te allen tijde de doorgang van het MUG-team van UZ Gasthuisberg voor dringende noodoproepen voor de inwoners van Werchter en dat vanaf woensdag tot maandagmiddag.

Service voor inwoners

Met vragen of opmerkingen kan je opnieuw terecht bij medeorganisator Altsien vzw. Dit kan zowel voor, tijdens als na het festival via .

Daarnaast is er een speciale website voor inwoners: www.rockwerchter.be/inwoners.

Milieu

We vragen iedereen mee te werken aan een optimale recyclage. Zo moeten alle stand- en campinghouders voor 20 ingeleverde bekers of pet-flesjes één gratis consumptie geven. Op de campings werken we zoals de voorbije jaren opnieuw met containerparken. Zo worden verschillende fracties als restafval, pmd, bekers, glas en grof afval apart verzameld. Voor elke correct gesorteerde pmd-zak krijgen de festivalgangers trouwens een gratis drankbon als beloning.
Administratief centrum
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar

Tel.: 016 61 63 11
Gratis: 0800 94 154
Fax: 016 61 63 93
E-mail: info at rotselaar.be