A  A 
Share
VORMING

Vormingssubsidie

Vormingssubsidie wordt toegekend aan in Rotselaar ingeschreven en woonachtige jongeren van 16 tot en met 30 jaar, indien zij een vormingscursus jeugdwerk volgen.

Onder vormingscursus jeugdwerk wordt verstaan: een traject, vanuit een vormingsorganisatie erkend door de Vlaamse Gemeenschap, met als doelstelling vorming van jeugdwerkers (leiders, monitoren, animatoren en bestuursleden jeugdhuizen) met het oog op de animatie en begeleiding van kinderen en jongeren in hun vrije tijd en het versterken van de eigen vaardigheden.

Indienen aanvraag vormingssubsidie

Individuele aanvragen voor vormingssubsidie moeten binnen twee maanden na het beëindigen van de cursus worden overgemaakt aan de jeugddienst. Aanvragen dienen minstens volgende gegevens te bevatten:

  • attest van deelname uitgereikt door de vormingssubsidie
  • bedrag van het betaalde cursusgeld
  • plaats, data en onderwerp van de cursus
  • naam, adres, geboortedatum en e-mail van de cursist
  • rekeningnummer en naam van de rekeninghouder

De vormingssubsidie bedraagt 70% van het inschrijvingsgeld van de cursus met een maximum van 100 euro per cursus/cursist.


Het volledige Jeugdsubsidiereglement vindt u hier.

 

Administratief centrum
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar

Tel.: 016 61 63 11
Gratis: 0800 94 154
Fax: 016 61 63 93
E-mail: info at rotselaar.be