A  A 
Share
Gifvrije week

Ontvang een leuke attentie tijdens de gifvrije week!

Alle verpakkingen van biociden, pesticiden, herbiciden, fungiciden… leeg of niet, horen thuis bij Klein Gevaarlijk Afval (KGA). Op alle containerparken kan je dit gratis afgeven. Van 10 tot 28 juni 2009 organiseert de gemeente, samen met EcoWerf en met de steun van de Provincie Vlaams-Brabant en Interleuven, een gifvrije week. Als je in deze periode restjes en verpakkingen van gif naar het containerpark brengt, krijg je een kleine attentie. Bovendien vind je er een infostand met tips over alternatieve, milieuvriendelijke methoden om je ongedierte te bestrijden.

Alternatieven?

Je gemeente is al sinds 2004 verplicht het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen af te bouwen en ook de land- en tuinbouwsector streeft meer en meer naar een rationeel gebruik van onkruidverdelgers en pesticiden. Maar ook jij kan uiteraard je steentje bijdragen en minder van deze giftige en schadelijke goedjes het milieu insturen. Onder andere de vissen en de drinkwatermaatschappijen zullen je dankbaar zijn. Bij regenweer bijvoorbeeld kunnen de gebruikte pesticiden met het regenwater in rivieren, rioleringen en grondwater terechtkomen, met alle gevolgen vandien.

Administratief centrum
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar

Tel.: 016 61 63 11
Gratis: 0800 94 154
Fax: 016 61 63 93
E-mail: info at rotselaar.be