A  A 
Share
Vrijwilligersverzekering

Sinds 1 januari 2007 moet iedere vrijwilligersorganisatie verplicht een verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid afsluiten voor haar vrijwilligers.

Vanaf 1 juli 2007 biedt het provinciebestuur Vlaams-Brabant een gratis verzekering aan voor vrijwilligers. Elke organisatie heeft recht op 100 vrijwilligersdagen. De organisatie kan met dit contingent naar eigen goeddunken haar activiteiten verzekeren (vb. 4 activiteiten met 25 vrijwilligers of 10 activiteiten met 10 vrijwilligers). De verzekering beschermt tegen de financiële gevolgen van eventuele risico's van het engagement, bijvoorbeeld bij lichamelijke letsels. De verzekering biedt dekking voor burgerrechtelijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen.

De Rotselaarse cultuurdienst is een erkend loket 'Vrijwilligersverzekering' van de provincie Vlaams-Brabant.

Hier vindt u volgende informatie:

  • Aanvraagformulier vrijwilligersverzekering.
  • Brochure 'Beter verzekerd'. Deze brochure geeft duidelijke en uitgebreide informatie over de vrijwilligerswet en focust zich op de aansprakelijkheid en de verzekering.
  • Postkaarten. Deze richten zich tot organisaties en vrijwilligers en brengen meteen de vernieuwde webstek van het vrijwilligerswerk www.vrijwilligerswerk.be onder de aandacht.

Voor meer info kan u steeds terecht via www.vlaamsbrabant.be/vrijwilligersverzekering.


Succesvol vrijwilligen gespot

Met de lancering van www.succesvolvrijwilligen.be heeft Vlaanderen er een unieke website bij. De site combineert immers een resem inspirerende vrijwilligerspraktijken en een uitgebreide bib ‘vrijwilligersmanagement’ onder één dak.

Veel vrijwilligersorganisaties en -diensten hebben de trein naar succesvol vrijwilligen niet gemist en worden hierdoor steeds creatiever in hun zoektocht naar nieuwe vrijwilligers en in de wijze waarop ze hun vrijwilligers motiveren en behouden. 

De economische waarde van het vrijwilligerswerk wordt in sommige Europese landen geschat op 5 tot 7% van het BBP maar dat is niet alles. Zonder vrijwilligers zou u en de rest van Vlaanderen niet kunnen genieten van zorg, sport, jeugdwerk, sociaal culturele activiteiten, en zoveel meer. Door de maatschappelijke meerwaarde van het vrijwilligerswerk te erkennen gaan stereotypen zoals “vrijwilligerswerk is oubollig” stilaan uitdoven. Vrijwilligerswerk betekent heden ‘engagement, strijd tegen onrecht, solidariteit, zinvolle vrije tijd en een warme samenleving’.

Momenteel vind je op succesvolvrijwilligen.be meer dan 300 documenten maar de website zal organisch blijven groeien. Eenieder die relevant materiaal heeft, kan dat immers posten en het steunpunt blijft ook continue op zoek gaan naar nieuwe praktijken. Samen bouwen aan een "vrijwillligerscultuur" in Vlaanderen is de motivatie. Dat doen we door de bezoekers op succesvolvrijwilligen.be te informeren maar vooral te inspireren. Vrijwilligers maken immers het verschil!

 

 
Administratief centrum
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar

Tel.: 016 61 63 11
Gratis: 0800 94 154
Fax: 016 61 63 93
E-mail: info at rotselaar.be