A  A 
Share
Info voor startende ondernemers

Ondernemingsloketten


Om de administratieve verplichtingen van beginnende en gevestigde zelfstandige ondernemers te vereenvoudigen, werden een Kruispuntbank Ondernemingen en ondernemingsloketten opgericht.

Deze ondernemingsloketten staan onder andere in voor de inschrijving van natuurlijke personen, rechtspersonen of verenigingen die in België:


 • hetzij als handelsonderneming opereren;
 • hetzij als werkgever onderworpen zijn aan de sociale zekerheid;
 • hetzij BTW-plichtig zijn;
 • hetzij als zelfstandigen een intellectueel of vrij beroep uitoefenen of aan dienstverlening doen.

Een volledige lijst van alle erkende ondernemingsloketten vind je op de website van de FOD Economie.


Nuttige links


 • LVZ - Liberaal Verbond voor Zelfstandigen
 • NSZ - Neutraal Syndicaat van Zelfstandigen
 • Unizo - Unie van Zelfstandige Ondernemers
 • VBO - Verbond van Belgische Ondernemingen
 • Agenschap Ondernemen - Het aanspreekpunt van de Vlaamse overheid voor ondernemers
 • Voka - Vlaams netwerk voor ondernemingen
 • Zenito - dienstengroep voor ondernemers
 • miK - milieu-infopunt voor de KMO

Op de website van de FOD Economie vind je ook uitgebreide informatie over het opstarten van een onderneming.


Drankvergunningen voor horeca en detailhandel

Terwijl in de horeca de wetgeving over de gegiste en sterke dranken van toepassing is, gelden voor de alcoholverkoop (gegiste en sterke dranken) via de detailhandel andere regels.


 
Administratief centrum
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar

Tel.: 016 61 63 11
Gratis: 0800 94 154
Fax: 016 61 63 93
E-mail: info at rotselaar.be