A  A 
Share
Programma openingsfeesten

Zoals eerder bekendgemaakt: tijdens het weekend van 1 en 2 september vinden de openingsfeesten van Sportoase Ter Heide plaats. Hieronder vind je het aantrekkelijke programma!

Zaterdag 1 september

15 tot 18 uur: opendeurdag voor alle inwoners van Rotselaar, bezoek alle facetten van dit unieke complex (‘de Toren’ en ‘de Meander’)
13 tot 18 uur: initiatielessen, sporttornooien en kinderanimatie op beide locaties, ‘de Toren’ en ‘de Meander’.

Avondprogramma

‘de Toren’

20 uur: start Radio Modern en opening schminkstand
20 tot 20.30 uur: DJ met sfeermuziek
20.30 tot 21.30 uur: dansinitiaties - Dancing Sophie
21.30 tot 21.45 uur: DJ Nasty Bartender
21.45 tot 22.45 uur: liveband Roy P-Cat & The V-8 Daddy’s
22.45 tot 2 uur: feest met DJ Nasty Bartender

DRESSCODE: Retro!

‘de Meander’

21.30 uur: optreden Neil Diamond tribute band
00u: muzikale vuurwerkshow

Zondag 2 september

13 tot 16.30 uur: Opendeurdag voor inwoners + initiatielessen en sportactiviteiten
13 tot 16 uur: beurs verenigingen Rotselaar in ‘de Toren’.
13 tot 16.30 uur: doorlopend initiatielessen, sporttornooien en kinderanimatie op beide locaties, ‘de Toren’ en ‘de Meander’.
16.30 tot 17.30 uur: Stand-up Comedy in ‘de Toren’ met Michaël Van Peel en William Boeva
17.30 tot 18 uur: uitreiking prijzen sporttornooien

Project Ter Heide: de laatste loodjes (juli 2012)
Sportoase de Toren is klaar! Aan Sportoase de Meander gebeuren de laatste afwerkingen ... Alvast enkele beelden die jullie tijdens het openingsweekend (1 & 2 september) met jullie eigen ogen kunnen zien!

Sportoase Ter Heide maakt zich op voor opening
De werken van het project Ter Heide naderen hun eindfase. De opening van het domein De Toren, aan de zuidkant van ‘de Plas’, is op woensdag 1 augustus. Domein De Meander, aan de zwemzone, opent op maandag 3 september officieel de deuren. Noteer alvast het weekend van 1 en 2 september in je agenda, want dan vinden de openingsfeesten plaats!

Tarieven Sportoase
Flyer Sportoase
Website Sportoase
Project Ter Heide: nieuwbouw wind- en waterdicht (maart 2012)

Het nieuwe gebouw met polyvalente zaal en het vernieuwde sportcentrum zijn ondertussen wind- en waterdicht. Er is gestart met de afwerking, de instalatie van de technieken en de verdere buitenaanleg.


Project Ter Heide: update (februari 2012)
Een blik op de toekomstige polyvalente zaal ... meer nieuwe foto's vind je in het fotoalbum.


Project Ter Heide: fotoalbum aangevuld (december 2011)
Project Ter Heide

Nieuwe foto's van de laatste stand van zaken zijn toegevoegd aan het fotoalbum. Klik op de afbeelding hierboven (de recentste foto's staan onderaan).
Project Ter Heide: nieuwe foto's zone zuid (november 2011)Project Ter Heide: luchtfoto's (oktober 2011)

De nieuwe infrastructuur aan de zone noord met onder andere het instructiezwembad, de kleedkamers en de bureau's van de sportdienst.De polyvalente zaal aan de zone zuid:Het pas aangelegde en ingezaaide voetbalveld aan de zone zuid:Project Ter Heide: nieuwe foto's (september 2011)
Project Ter Heide

Klik op bovenstaande foto om naar het fotoalbum te gaan.
Project Ter Heide: zone zuid update (september 2011)
Project: Multi-functioneel gebouw + sportvelden

Start: 9 mei 2011
Einde: augustus 2012

Stand + omschrijving der werken:

De werken aan dit nieuwe sport- en recreatiedomein zijn gestart op 9 mei. Ondertussen zijn ook de archeologische opgravingen, zonder tijdsverlies, achter de rug.

De ruwbouwwerken van het nieuwe gebouw met polyvalente (fuif)zaal zijn sinds half juni gestart. Het gebouw omvat, naast de grote zaal met uitschuifbare tribune en toog, ook een foyer (met toog) en een grote cafetaria met keuken.

Op dit moment is het metselwerk van de kelderverdieping - met kleedruimten, sanitaire voorziening en berging - klaar en zijn de metselwerken van het gelijkvloers volop aan de gang. Binnenkort volgt de bouw van terras met staantribune naast de cafetaria.

De aanleg van de parking en overflowparking alsook het natuurgrasveld zijn sinds half augustus gestart. Deze zijn nog voor de winter klaar. Zo kan de grasmat van het voetbalterrein al beginnen te groeien en is ze speelklaar voor het seizoen 2012-2013.

Op vraag van de buurtbewoners werd er door het gemeentebestuur een bijkomende bouwvergunning aangevraagd en bekomen voor een geluidswerende beplante berm met draadafsluiting.

In het voorjaar worden de overige sportvelden (kunstgrasveld, petanquebanen, skatepark, multifunctioneel (sport)terrein, kinderspeeltuin voor kinderen) en de buitenaanleg (verlichting, wegen en groenaanleg) alsook de afwerking van het gebouw aangevat.

Project Ter Heide: zone noord update (september 2011)

Project: uitbereiding bestaande sporthal De Meander met zwembad en danszaal.

Start: 9 mei 2011
Einde: augustus 2012

Stand + omschrijving der werken:

Op 9 mei startte de opbouw van de tijdelijke voorzieningen (kleedruimtes, douches, toiletten) zodat sporthal ‘de Meander’ ook tijdens de werken open blijft voor sporters en bezoekers.

In de uitbreiding van het nieuwe sportcentrum komt een zwembad met kleedkamers, een danszaal voor groepslessen alsook een nieuwe ingang met sportinfobalie en lokalen voor de sportdienst. Momenteel is het nieuwe zwembad (10 x 20 m met beweegbare bodem tot 2 m diepte) in ruwbouwfase al klaar en wordt de hand gelegd aan de vloerplaat boven en naast de kelder / het zwembad.

Tegelijkertijd zijn ook de afbraakwerken in de sporthal aangevat. Bedoeling is om de bestaande cafetaria en kleedruimten op te frissen en technisch te upgraden. De cafetaria wordt uitgebreid met zicht op het zwembad en de keuken wordt gemoderniseerd. Ook de grote zaal op het gelijkvloers krijgt bijkomende bergruimte voor sportmateriaal.

De ruwbouwwerken moeten nog voor het winterverlof beëindigd zijn. Zo kan het gebouw tijdens de winter binnen verder worden afgewerkt en zijn alle werken in juli klaar. Het nieuwe sportcentrum wordt vanaf 2012 uitgebaat door Sportoase Rotselaar. De openingsuren zullen worden uitgebreid en de huidige tarieven blijven behouden.

Project Ter Heide: fotoreportage Carola RummensFotografe Carola Rummens uit Rotselaar maakte een bijzondere fotoreportage over de eerste fase van de werken in de zone zuid.


Project Ter Heide: bouwwerken gestart
Bouwwerken: start op maandag 9 mei 2011

Na de ingebruikname van het administratief centrum en het vrijetijdscentrum ‘de Mena’ wordt nu ook een sport- en recreatiecentrum uitgebouwd.  Op maandag 9 mei zijn zowel de bouwwerken in zone noord (sporthal) als in zone zuid (voetbalterreinen aan toren Ter Heide) gestart.

Infobrief
Presentatie voorstelling project Ter Heide

OVERZICHT

Een publiek private samenwerking
Voor de realisatie en exploitatie van het domein Ter heide werd gekozen voor een publiek private samenwerking. De gemeente sloot een vereenkomst af met nv Sportoase en hierbij werd beslist om de bouwwerken te laten realiseren door de firma nv Van Roey.

Voor wat betreft de bouw biedt deze samenwerking onder meer de volgende voordelen:

 • de bouwwerken kunnen snel gerealiseerd worden;
 • het totaalbudget is vooraf gekend;
 • recuperatie van 21% btw op de bouwkosten (meer dan 2 miljoen euro).

Voor wat betreft de uitbating/exploitatie biedt dit de volgende voordelen:

 • uitbating aan een afgesproken prijs en een jaarlijks budget voor onderhoudskosten;
 • verenigingen, scholen en inwoners behouden dezelfde tarieven;
 • extra faciliteiten: zwembad, renovatie cafetaria en danszaal in ‘de Meander’;
 • 7/7 sporten wanneer je dit wenst (uitbreiding openingsuren);
 • een betere dienstverlening en bijkomende tewerkstelling.
Informatie en overleg

De plannen werden uitvoerig besproken met de gemeentelijke adviesraden sport, jeugd en cultuur…
Er is ook overleg met de gebruikers en omwonenden.
Via onze gemeentelijke kanalen (website, Info Rotselaar, persberichten …) houden we de inwoners op de hoogte van de werken.
Ook samenwerking met andere instanties zoals Natuur & Bos en de natuurbeheer-ders van de Wingevallei voor wat betreft de inrichting van de omgeving (zie verder).

Situering

De gemeente kon 11 hectare bijkomende gronden verwerven en is zo eigenaar van de hele vlakte tussen toren Ter Heide, de Winge en de Torenstraat. Ook werden er gronden aangekocht in de Vakenstraat.

Drie zones:

 • Zone noord: van sporthal naar sportcentrum;
 • Zone zuid: polyvalente (fuif)zaal en buitensporten;
 • In zone zuid blijft er nog 6 hectare over(tussen de Torenstraat en de Winge): de gemeente bekijkt samen met nv Sportoase welke initiatieven ze hier in de toekomst kunnen nemen.
Sportcentrum aan de Plas - zone noord

De nodige verbouwingswerken aan de huidige sporthal worden nu geïntegreerd in het nieuwe sportcentrum aan de Plas. Nv Sportoase zal vanaf ongeveer juni 2012 het nieuwe sportcentrum uitbaten.
De zwemzone wordt nog uitgebaat en beheerd door de gemeente. Voor de inwoners van Rotselaar is zwemmen in de Plas nog steeds gratis.

Ook buiten de zomermaanden zwemmen aan de Plas

Er komt een zwembad van 20 m op 10 m, kleedkamers en een sauna.
Het spreekt vanzelf dat de lagere scholen van het zwembad kunnen gebruik maken. Het zwembad is ook geschikt voor bepaalde doelgroepen zoals onder andere peuters en mensen met een beperking (door de beweegbare bodem).

Cafetaria met uitzicht op het zwembad

De cafetaria wordt opgefrist en de keuken wordt vernieuwd.

Nieuwe inkomhal & sportinfobalie

Er komt een nieuwe inkomhal en een sportinfobalie. Personeelslokalen worden voorzien.

Dansen op de eerste verdieping

Op de eerste verdieping wordt een nieuwe danszaal voor groepslessen ingericht.

7/7 sporten wanneer je dit wenst!

De openingsuren worden sterk uitgebreid. Dit betekent nog een betere dienstverle-ning en bijkomende tewerkstelling.

Tarieven

De huidige tarieven blijven behouden. Enkel met het akkoord van de gemeente kunnen er nieuwe tarieven worden toegepast.

Recreatiecentrum aan toren Ter Heide - zone zuid

In zone zuid worden nieuwe buitensportterreinen aangelegd. De huidige voetbalinfrastructuur aan toren Ter Heide is niet meer geschikt. Er komt ook een nieuwe multifunctionele feest- en fuifzaal.

Voetbalvelden en sportterrein voor buitensporten

Twee nieuwe voetbalvelden met verlichting worden aangelegd waarbij één met kunstgras. Een verhard sportterrein kan gebruikt worden voor buitensporten zoals basket, volley … Petanquebanen, skate-terrein, speeltuin en speelterrein worden eveneens voorzien.

Nieuwe polyvalente (fuif)zaal

Tussen de sportvelden in komt er een zaal met foyer, grote zaal voor 500 bezoekers, een grote cafetaria, buitenterras. Er worden kleedkamers voorzien. Er is een lift zodat het gebouw toegankelijk is voor iedereen.

Toneelvoorstellingen, muziekoptredens, evenementen, eetdagen … kunnen er georganiseerd worden. Aldus komt de nieuwe infrastructuur de talrijke verenigingen zeker ten goede. De jongeren kunnen in de eigen gemeente fuiven en veroorzaken hierbij geen overlast vermits de zaal voldoet aan de geluidsnormen. Naast verenigingen kunnen ook inwoners deze zalen huren.

Omgeving
 • Tussen het sportcentrum (zone noord) en het recreatiecentrum (zone zuid) komt er een nieuwe fiets- en wandelverbinding. Er komt ook een rechtstreekse toegangsweg aan de Torenstraat (recht tegenover Ooms).
 • Een groene strook fungeert als een natuurlijke buffer tussen de woningen van de Terheidelaan en de nieuwe parking (ongeveer 200 wagens).
 • De toegang langs toren ’Ter Heide’ kan enkel gebruikt worden voor voetgan-gers en fietsers en uitzonderlijk voor leveringen. Ook zijn de parkeerplaatsen voor personen met een handicap bereikbaar via deze weg.
 • De groene zone rond de Winge en de Plas wordt opnieuw ingericht en zo aantrekkelijk gemaakt voor de wandelaars en joggers. Dit gebeurt in samenwerking met Natuur & Bos en de natuurbeheerders van de Wingevallei.
Energiezuinige gebouwen

Er worden milieuvriendelijke technieken toegepast (waar het kan) zodat de gebouwen zo energiezuinig mogelijk zijn.

Kostprijs en werkingstoelage

Kostprijs zone noord en zone zuid

 • Zone noord: de kostprijs bedraagt ongeveer 4 miljoen euro.
 • Zone zuid: de kostprijs bedraagt ongeveer 4 miljoen euro.
Werkingstoelage nv Sportoase

Nv Sportoase ontvangt jaarlijks van de gemeente een werkingstoelage van 1.000.000 euro per jaar tijdens de duur van de exploitatiefase.
Hierin zit niet alleen de huidige werkingskost (verlichting, verwarming, telefoon, enz.) maar ook de personeelskost evenals deze van de nieuwe investeringen. Inclusief een budget om jaarlijks onderhoud en herstelinvesteringen te doen. Zonder zwembad zou de jaarlijkse totale kost voor de gemeente ook al ± 850.000 bedragen na realisatie van het project in de zone zuid en inclusief de volledige personeelkost.

De volledige exploitatiekost, onder andere de personeelskosten (redders, zaalwachters, kuispersoneel, onderhoudskosten groot / klein, …) en het verbruik vallen ten laste van nv Sportoase.

Verplicht en aanvullend programma

Het project ‘Ter Heide’ bestaat in de realisatie van het verplicht programma en het aanvullend programma:

 • Verplicht programma: polyvalente (fuif)zaal) / kantine / twee voetbalvelden / buitensportvelden / parkeergelegenheid en fietsenstallingen / skateterrein / ruimte voor speelpleinwerking.
 • Toegevoegd programma: uitbreiding sporthal met zwembad en danszaal.

 

 
Administratief centrum
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar

Tel.: 016 61 63 11
Gratis: 0800 94 154
Fax: 016 61 63 93
E-mail: info at rotselaar.be