A  A 
Share
Financiële informatie en premies

Premies en tegemoetkomingen van het Vlaams Gewest

Iedereen heeft recht op een behoorlijke huisvesting. Dit wil zeggen: het recht om te leven in een geschikte woning, van goede kwaliteit en tegen een betaalbare prijs. Het Vlaams Gewest beschikt over een aantal maatregelen om de huisvesting te verbeteren. Zo zijn er aanpassingspremies voor bejaarden en gehandicapten, verbeteringspremies voor woningen, installatiepremies, huursubsidies en een kosteloze verzekering tegen inkomensverlies.
De brochure met meer informatie ligt op de dienst ter beschikking.

Huisvestingssteun van de Provincie Vlaams-Brabant

De provincie ondersteunt het wonen in Vlaams-Brabant. Particulieren kunnen aanvullende sociale leningen krijgen voor aankoop, bouw of verbouwing van een woning. Ouderen en personen met een handicap kunnen aanspraak maken op een aanpassingspremie.
Bekijk hier de infobrochure 'Levenslang veilig en comfortabel wonen' van de provincie Vlaams-Brabant (pdf) of vraag een gedetailleerde brochure bij de dienst bouwen.

  • Superisolerende beglazing
De provincie keert een aanvullende premie uit, naast de premie van de netwerkbeheerder. Voor inkomens tot 20.000 euro bedraagt de extra premie maximaal 500 euro, voor inkomens tot 50.941 euro gaat dat tot 250 euro. De premies gelden ook voor huurwoningen, daar is de huurprijs bepalende factor voor de hoogte van de premie.  Het gewijzigde reglement gaat in voor aanvragen bij uw netbeheerder vanaf 1 augustus 2013.
Lees meer op www.vlaamsbrabant.be/superisolerendebeglazing

Sociale leningen van het Vlaams Woningfonds

Voor meer informatie kunt u terecht op www.vlaamswoningfonds.be of bel gratis naar onze groene lijn 0800-16 2 87

Overzicht van alle bouwpremies
*Gemeentelijke premies (zonneboiler, gescheiden afvalwater/regenwater, ...)

Sociale woningen

Voor informatie neemt u best contact op met de maatschappij ‘Sociaal Wonen arro Leuven’, gevestigd aan de Wijgmaalsesteenweg 18, 3020 Herent, T 016 31 62 00, F 016 31 62 01, e-mail: - website: www.swleuven.be  

Neem zeker ook contact op met sociaal verhuurkantoor Spit, gelegen aan de Ijzerenmolenstraat 14, 3001 Heverlee, T 016 49 17 28, e-mail: – website: http://www.spit.be/svk-spit
 
Administratief centrum
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar

Tel.: 016 61 63 11
Gratis: 0800 94 154
Fax: 016 61 63 93
E-mail: info at rotselaar.be