A  A 
Share
Advies plan-MER tramverbinding Heist-op-den-Berg - Brussel

Rotselaar vraagt optimalisatie van bestaand mobiliteitsaanbod

Shuttles naar lokale treinstations

De gemeente Rotselaar vraagt De Lijn om eerst het bestaande busaanbod te optimaliseren en bepleit een betere samenwerking tussen De Lijn en de NMBS, vooraleer het een nieuwe tramlijn in overweging neemt. Door een betere afstemming tussen het spoor- en busvervoer kan het vervoerspotentieel in onze regio verhoogd worden. Dit kan al op korte termijn, omdat daarvoor geen grote infrastructuurwerken nodig zijn. Het advies komt er in het kader van een plan-MER (milieueffectenrapport) onderzoek naar de eventuele effecten op mens en milieu van een tramverbinding die De Lijn wil inleggen tussen Heist-op-den-Berg en Brussel. Eén van de mogelijke trajecten loopt over het grondgebied van Werchter.

Het gemeentebestuur wil positief meewerken aan de ontsluiting van onze regio op het vlak van mobiliteit, maar wil dat in de eerste plaats doen door de huidige openbare vervoersmogelijkheden op punt te stellen. Momenteel zijn er wel bussen naar de centrale stations (zoals Aarschot en Leuven), maar verschillende andere stations (zoals o.a. Wezemaal, Haacht of Wijgmaal) worden niet of onvoldoende bediend. Deze stations worden geconfronteerd met een grote vraag naar parkeermogelijkheden. De gemeente Rotselaar stelt voor om van en naar de lokale stations een speciale shuttle in te leggen die reizigers op spitsmomenten kan vervoeren.

Bovendien ligt er nog heel wat onbenut potentieel in de optimalisatie van de dienstverlening tussen de bussen en de treinen. De gemeente Rotselaar vraagt dat vervoersmaatschappijen De Lijn en NMBS de handen in elkaar slaan om één netwerk van openbaar vervoer te creëren ten dienste van de reizigers.

Veel inwoners stellen zich trouwens vragen over de financiële haalbaarheid van het tramproject. Het bestuur deelt die mening en vraagt meer middelen te investeren om het bestaande aanbod te optimaliseren. Het gemeentelijk advies houdt rekening met dertigtal aanbevelingen die het van haar inwoners heeft ontvangen.

In het openbaar onderzoek van dit project (‘Mobiliteitsvisie 2020’) is het mogelijk om advies te verlenen dat mee kan worden opgenomen in het plan-MER. Dit milieueffectenrapport gaat over de invloeden op mobiliteit, milieu, economie en andere onderdelen, die verder onderzocht moeten worden.

De gemeente Rotselaar betreurt dat initiatiefnemer De Lijn geen infovergadering heeft georganiseerd. Het gemeentebestuur heeft daarom gekozen om zelf de inwoners maximaal in te lichten over de voorliggende MER-studie, onder meer via de website, infokrant en ledschermen. De inwoners kregen de kans om aanbevelingen en opmerkingen te formuleren, die door de gemeente aan De Lijn en het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid overgemaakt worden. Ook de gemeentelijke diensten en adviesraden werden bij dit onderzoek betrokken.

Download het volledige advies.

 
Administratief centrum
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar

Tel.: 016 61 63 11
Gratis: 0800 94 154
Fax: 016 61 63 93
E-mail: info at rotselaar.be