A  A 
Share
TOELAGEN
Tegemoetkoming voor voetverzorging

Gepensioneerden en personen met een handicap met een bescheiden inkomen kunnen een tegemoetkoming krijgen voor de kosten van voetverzorging.

  • Het Lokaal Dienstencentrum reikt hiertoe kortingbons uit die recht geven op prijsvermindering voor verzorging. Voorwaarde is dat de verzorging gebeurt door een aangesloten pedicure. De tegemoetkoming bedraagt 5 euro per verzorging met een maximum van 8 prestaties per jaar.

 

Mantelzorgtoelage

De maatschappelijk werker komt bij een nieuwe aanvraag voor mantelzorgtoelage op huisbezoek om na te gaan of de erkenningsvoorwaarden vervuld zijn.

  • Verzorgers die regelmatig instaan voor de verzorging en ondersteuning van zwaar zorgbehoevende patiënten in hun thuissituatie, kunnen een maandelijkse tussenkomst krijgen van 20 euro.

 

Toelage aan ouders van gehandicapte kinderen

Deze toelage is bedoeld voor de bijzondere zorgen die kinderen met een beperking vereisen en waarvan de handicap werd vastgesteld op basis van een medische beoordeling. 

In geval van co-ouderschap krijgt elke ouder de helft van de toelage voor zover hij/zij zijn/haar gewone verblijfplaats in de gemeente heeft.

  • De toelage bedraagt 150,00 euro (kind wordt thuis verzorgd), 112,50 euro (kind wordt overdag in een instelling opgevangen) of 75,00 euro (kind wordt zowel overdag als ‘s nachts in een instelling verzorgd). Aanvraagformulieren te verkrijgen bij de sociale dienst.

 

Verwarmingstoelage

Inwoners van Rotselaar, die voldoen aan bepaalde voorwaarden, kunnen een verwarmingstoelage aanvragen. De aanvrager kan langskomen op woensdag tussen 9 uur en 12 uur in 'De Oude Pastorie' (Werchterplein 21, 3118 Werchter).

  • Een verwarmingstoelage bedraagt maximaal 210 euro per kalenderjaar.

 

 
Administratief centrum
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar

Tel.: 016 61 63 11
Gratis: 0800 94 154
Fax: 016 61 63 93
E-mail: info at rotselaar.be