A  A 
Share
Geluidsnormen
Waarom geluidswetgeving?

De nieuwe geluidsnormering is tot stand gekomen om het gehoor van de aanwezigen te beschermen en overlast te voorkomen. Voor alle elektronisch versterkte muziekactiviteiten werkt de wetgeving met 3 geluidscategorieën:

  • tot 85 dB(A)LAeq,15min
  • hoger dan 85 dB(A)LAeq,15min tot en met 95 dB(A)LAeq,15min
  • hoger 95 dB(A)LAeq,15min tot en met 100 dB(A)LAeq,60min

Voor de muziekactiviteiten hoger dan 85 dB(A)LAeq,15min heb je toelating nodig van het college van burgemeester en schepenen.

De nieuwe wetgeving zorgt ook voor meer duidelijkheid. Door de verkregen toelating heb je als organisator ook een bewijs met hierin de nodige rechten en plichten in geval van discussie. De toelatingen worden ook overgemaakt aan de milieutoezichthouder en de politie, zo is iedereen op de hoogte van de vergunde muziekactiviteiten.
Het is echter geen vrijgeleide om nachtlawaai en burenhinder te veroorzaken. Dit blijft te vermijden. 22u is geen grens, de regelgeving voor muziekactiviteiten geldt altijd en overal.

 
Administratief centrum
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar

Tel.: 016 61 63 11
Gratis: 0800 94 154
Fax: 016 61 63 93
E-mail: info at rotselaar.be