A  A 
Share
Voor wie?
Is deze geluidswetgeving voor mij van toepassing?

De regelgeving over het maximale geluidsniveau geldt voor alle muziekactiviteiten die toegankelijk zijn voor publiek en waar elektronisch versterkte muziek wordt gespeeld . Dat wil zeggen dat iedere openbare activiteit met opgenomen muziek (vb. cd’s, mp3..) of elektronisch versterkte livemuziek (vb. liveoptreden met microfoons, versterkers…) onder de regelgeving valt.

Voor de muziekactiviteiten hoger dan 85 dB(A)LAeq,15min heb je toelating van het college van burgemeester en schepenen nodig.

Lijst van activiteiten die mogelijk hoger dan 85 dB(A)LAeq,15min zijn:

  • Fuiven in de ruime zin ook privéfuiven in een zaal
  • Optreden / dj-set in een café
  • Theatervoorstelling
  • Eetfestijn met luide muziek
  • Kermis

Uitzonderingen (geen aanvraag nodig):

  • Acitiviteiten waar men onder 85 dB(A)LAeq,15min blijft
  • Activiteiten met enkel niet-elektronisch versterkte muziek (vb. fanfare, harmonie…)
  • Activiteiten op privédomein (huis, tuin) en in de gezinssfeer (hier zijn wel omgevingsnormen van toepassing !)

Opm. Indien er meer dan 12 keer per jaar op dezelfde locatie een muziekactiviteit wordt georganiseerd luider dan 85 dB(A)LAeq,15min. Neem in dat geval best contact op met de milieudienst van de gemeente Rotselaar 016-61 63 50. U dient een milieuvergunning aan te vragen.

Meer info wetgeving en toepassingsgebied geluidsnormen.

 
Administratief centrum
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar

Tel.: 016 61 63 11
Gratis: 0800 94 154
Fax: 016 61 63 93
E-mail: info at rotselaar.be