A  A 
Share
Aanvraagformulier muziekactiviteiten

Online aanvraagformulier

Bijlage 1:
overzicht wetgeving
Bijlage 2: clausules
Bijlage 3: praktische tips


Wanneer moet u een aanvraag indienen?

Een toelating geluid is niet nodig voor:

  • Evenementen met geluidsniveau onder 85 dB(A)LAeq,15min;
  • Evenementen in de feestzaal van Sportoase De Toren: deze inrichting heeft een milieuvergunning als feestzaal;
  • Activiteiten met enkel niet-elektronisch versterkte muziek (vb. fanfare, symfonisch orkest, … zonder versterking);
  • Privé-activiteiten in de woning of tuin beperkt tot de gezinssfeer. 
  • OPGELET: storend nachtlawaai en burgenhinder blijft verboden.                                     
  • Voor activiteiten in de woning of tuin (al dan niet tegen betaling) toegankelijk voor het ruime publiek (breder dan de gezinssfeer) dient wel een toelating te worden aangevraagd.

Wel voor alle andere muziekactiviteiten waar 85 dB(A)LAeq,15min overschreden wordt.

  • Niet limitatieve lijst: (privé)fuif, optreden , theatervoorstelling, eetfestijn met luide muziek, kermis, trouwfeest, …

Uw aanvraag moet minstens 4 weken voorafgaand aan de muziekactiviteit ingediend worden bij de gemeente Rotselaar:

Opmerking: Indien er  meer dan 12 keer per jaar op dezelfde locatie een muziekactiviteit (luider dan 85 dB(A)LAeq,15min) wordt georganiseerd, neemt u best contact op met de Milieudienst van de gemeente Rotselaar (016-61 63 50). U dient een milieuvergunning aan te vragen.


De gemeentelijke preventiedienst ‘alcohol en drugs’ biedt ondersteuning aan bij de organisatie van uw activiteit.

Contactpersoon:
Wim Augustijns
016-61 63 09

Fuifreglement

Indien je activiteit ook onder de toepassing van het fuifreglement valt dien je dit ook aan te vragen.

 

 

 
Administratief centrum
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar

Tel.: 016 61 63 11
Gratis: 0800 94 154
Fax: 016 61 63 93
E-mail: info at rotselaar.be