A  A 
Share
Digitale infoborden

Digitaal Informatie Platform (DIP)

Vanaf oktober 2012 maakt de gemeente Rotselaar gebruik van zes digitale infoschermen. Hiermee vervangen we stilletjes aan de traditionele aanplakborden die de verenigingen kunnen gebruiken om hun activiteiten en evenementen kenbaar te maken.
De vier indoor schermen bevinden zich in de hal van het Administratief Centrum en vrijetijdscentrum 'de Mena', de bibliotheek en Sportoase de Meander. Twee grote LEDschermen bevinden zich aan de rotonde in Rotselaar en Werchter-brug.

   Dankzij de pilootsamenwerking met Cultuurnet Vlaanderen kunnen verenigingen op een eenvoudige manier gebruik maken van dit digitaal platform.
Een automatische verbinding tussen de UiTdatabank van Cultuurnet Vlaanderen en de gemeentelijke digitale infoschermen zorgt ervoor dat elke activiteit die wordt ingegeven in de UiTdatabank ook op de digitale infoschermen verschijnt in een hiervoor voorziene template.

Wil je graag je activiteiten publiceren? Voer ze dan in op de Uitdatabank.
(Alle ingevoerde activiteiten en evenementen van Rotselaar, verschijnen ook automatisch op de website in de rubriek UiT in Rotselaar)


Voor meer informatie en de huisregels wat betreft dit nieuwe medium kan je altijd terecht bij de dienst Communicatie: of 016 61 63 27

Pubborden

Aanvraagformulier

Reglement

Technische voorwaarden

De borden moeten vervaardigd zijn uit de gebruikelijke, in de handel voorkomende hardboard of soortgelijke waterbestendige platen.
De borden moeten door u beschilderd en geleverd worden volgens de gemaakte afspraken.
Afmetingen: Dikte max. 12 mm / Breedte: 2,44 m / Hoogte 1,22 m

Opgelet!
Indien de borden niet voldoen aan de gestelde technische voorwaarden worden ze niet geplaatst.

Praktisch

Om onze diensten toe te laten tijdig alle schikkingen te treffen, dienen de borden minstens 3 weken voor de datum van de activiteit te worden afgeleverd op de technische uitvoeringsdienst, Beversluis 7 te Rotselaar. De plaatsing van de borden gebeurt door de gemeentelijke diensten. De borden moeten door u terug afgehaald worden op de technische uitvoeringsdienst binnen de 7 dagen na de activiteit.
Borden die niet tijdig worden afgehaald, worden eigendom van de gemeente!
In geen enkel geval kan de vereniging of instantie overgaan tot het zelf plaatsen van de borden!

Machtiging

U krijgt een machtiging waarin wordt bepaald hoeveel borden en plaats(en) u worden voorbehouden. Het gemeentebestuur kan de door u gevraagde plaatsen niet altijd garanderen.

Aansprakelijkheid

Het gemeentebestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor elke schade aan de borden.

Administratief centrum
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar

Tel.: 016 61 63 11
Gratis: 0800 94 154
Fax: 016 61 63 93
E-mail: info at rotselaar.be