A  A 
Share
Snelheidszones

Geharmoniseerde snelheidsregimes

Het SOV (Strategisch Overleg Verkeersveiligheid )organiseerde in 2004 informatievergaderingen over de invoering van geharmoniseerde snelheidsregimes in de gemeenten van Vlaams-Brabant.
De aanbeveling van het SOV is erop gericht dat in zo veel mogelijk Vlaams-Brabantse gemeenten, buiten de bebouwde kommen, de snelheidsregimes aangepast worden aan de regeling die reeds is ingevoerd op het merendeel van de gewestwegen. Het is immers duidelijk gebleken dat de toepassing van éénduidige snelheidsregimes op termijn de verkeersveiligheid bevorderen, na de invoering wordt een daling van het aantal ongevallen en verkeersslachtoffers vastgesteld. Lagere gereden snelheden zorgen voor minder, en minder ernstige, ongevallen. De harmonisering kan tevens de verwarring bij de weggebruikers over de geldende snelheidslimieten wegnemen. De invoering van snelheidszones laat een duidelijke afstemming van de snelheidsregimes op onze wegen toe.

Wat betekent dit voor Rotselaar?

Onze gemeente had in 2004 reeds een principieel akkoord hierover.
Na verschillende vergaderingen gehad te hebben met de politiezone BRT (Begijnendijk, Rotselaar en Tremelo), de gemeenten van deze zone en de provincie Vlaams-Brabant heeft ook onze gemeente op de gemeenteraad een aanvullend reglement hierover goedgekeurd.
Over het algemeen zal er in onze gemeente een zone 70 ingevoerd worden. Buiten deze zone 70 zal er nog op een kort gedeelte van de Provinciebaan 90km/u toegelaten worden, er zullen ook nog andere zones zijn waar een snelheidsbeperking van 50km/u zal gelden, zones met 30km/u en de bebouwde kommen waar uiteraard ook een snelheidsbeperking van 50km/u geldt.


 

 
Administratief centrum
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar

Tel.: 016 61 63 11
Gratis: 0800 94 154
Fax: 016 61 63 93
E-mail: info at rotselaar.be