A  A 
Share
ADOPTIE
Adoptie
Info


016 61 63 26

www.just.fgov.be (thema's en dossiers/kinderen en jongeren/adoptie)

Kostprijs
Er zijn geen kosten verbonden aan de inschrijving van je adoptiekind die gebeurt op de dienst Leven in het administratief centrum.
 
Administratief centrum
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar

Tel.: 016 61 63 11
Gratis: 0800 94 154
Fax: 016 61 63 93
E-mail: info at rotselaar.be