A  A 
Share

Administratief centrum

Openingsuren
 • Maandag: 9 - 12 u. en 17 - 20 u.
 • Dinsdag: 9 - 12 u.
 • Woensdag: 14 - 17 u.
 • Donderdag: 9 - 12 u.
 • Vrijdag: 9 - 12 u.
 • Zaterdag: 9 - 12 u. - Dienstverlening Bevolking

OPGELET: beperkte openingsuren dienst Ruimtelijke Ordening. Deze dienst werkt enkel op afspraak.

Bereikbaarheidsinfo ac en andere locaties

Locatie
Gemeentehuis Rotselaar
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar
Tel. 016 61 63 11
0800 94 154
Fax. 016 61 63 93
E-mailadressenHANDIGE NUMMERS

 • Noodnummer ambulance en brandweer 112
 • Noodnummer politie 101
 • Politie wijkbureau 016 44 82 82
 • Politie zonecommissiariaat 016 53 11 23
 • OCMW 016 60 61 61
 • Ecowerf (afvalophaling) 0800 97 0 97
 • Eandis (gas&elektriciteit) 078 35 35 34
 • Eandis (storingen, defecten gas&elektriciteit) 078 35 35 00
 • Eandis (gasreuk) 0800 65065
 • Eandis (defecte straatlamp) 0800 63 5 35
 • Infrax (riolering) 078 35 30 20
 • Infrax storingen 078 35 34 33
 • De Watergroep 02 238 96 99
 • Telenet 015 66 66 66
 • Proximus 0800 22 800
 
Herinrichting visserszone

Domein Ter Heide
Herinrichting visserszone

De Plas van Rotselaar staat al jaren garant voor mooie wandelingen, leuke zwempartijtjes en een aangename visserszone. Omdat domein ‘Ter Heide’ een belangrijke recreatieplek is voor vele inwoners, blijft de gemeente inzetten op vernieuwing en verbetering.

Het Agentschap voor Natuur en Bos en de Provinciale Visserijcommissie startte in de loop van februari met de herinrichting van de visserszone aan de zuidwestkant van de plas van Rotselaar. Vooroevers worden aangelegd zodat de oevervegetatie zich hierachter volop kan ontwikkelen. Verder zullen vissers dankzij nieuwe hengelsteigers toegang krijgen tot het achterliggende open water.

De oevers van de visserszone zijn te weinig begroeid, waardoor ze makkelijk afbrokkelen. Daarenboven bleek uit onderzoek van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) in 2007 dat de visdensiteit in de plas van Rotselaar ter hoogte van de visserszone ondermaats is. De afwezigheid van oevervegetatie is hiervan de belangrijkste oorzaak.

De herinrichting van de visserszone voorziet in de aanleg van twee stroken vooroeververdediging met een totale lengte van 360 meter en de bouw van 14 gewone hengelsteigers en één ruimere steiger voor rolstoelgebruikers. De nodige initiatieven worden ondernomen om de oeverzone meer zonlicht te geven en zo de groei van het riet te bevorderen. Het wandelpad rond de vijver blijft tijdens de werken toegankelijk voor wandelaars. De her aan te leggen oeverzones zullen wel tijdelijk ontoegankelijk zijn voor vissers.

Bekijk het plan

Contact
Dienst openbare werken/milieu

016 61 63 50

Meldpunt Rotselaar

Administratief centrum
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar

Tel.: 016 61 63 11
Gratis: 0800 94 154
Fax: 016 61 63 93
E-mail: info at rotselaar.be