A  A 
Share

Administratief centrum

Openingsuren
 • Maandag: 9 - 12 u. en 17 - 20 u.
 • Dinsdag: 9 - 12 u.
 • Woensdag: 14 - 17 u.
 • Donderdag: 9 - 12 u.
 • Vrijdag: 9 - 12 u.
 • Zaterdag: 9 - 12 u. - Dienstverlening Bevolking

OPGELET: beperkte openingsuren dienst Ruimtelijke Ordening. Deze dienst werkt enkel op afspraak.

Bereikbaarheidsinfo ac en andere locaties

Locatie
Gemeentehuis Rotselaar
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar
Tel. 016 61 63 11
0800 94 154
Fax. 016 61 63 93
E-mailadressenHANDIGE NUMMERS

 • Noodnummer ambulance en brandweer 112
 • Noodnummer politie 101
 • Politie wijkbureau 016 44 82 82
 • Politie zonecommissiariaat 016 53 11 23
 • OCMW 016 60 61 61
 • Ecowerf (afvalophaling) 0800 97 0 97
 • Eandis (gas&elektriciteit) 078 35 35 34
 • Eandis (storingen, defecten gas&elektriciteit) 078 35 35 00
 • Eandis (gasreuk) 0800 65065
 • Eandis (defecte straatlamp) 0800 63 5 35
 • Infrax (riolering) 078 35 30 20
 • Infrax storingen 078 35 34 33
 • De Watergroep 02 238 96 99
 • Telenet 015 66 66 66
 • Proximus 0800 22 800
 
Werken Vakenstraat en Steenweg op Gelrode (aansluiting Zallaken op Terheidelaan door Aquafin)

Werken Aquafin: aansluiting Zallaken op Terheidelaan
Dit project omvat de Vakenstraat, een deel van de Steenweg op Gelrode (vanaf de Kerkhofstraat tot de Beukenlaan), de Kleistraat en de Vijverstraat.

Aquafin voorziet samen met Infrax en de gemeente Rotselaar de aanleg van volgende infrastructuur:

 • een collector (verzamelriool) voor de opvang en transport van het vuile water
 • aanleg van een nieuwe gracht en inbuizingen voor het transport van het niet vervuilde hemelwater (RWA)
 • gemeentelijke gescheiden rioleringsstelsels
 • snelheidsremmende maatregelen en fietspaden.

Na de uitvoering van alle werken zal het afvalwater van meer dan 645 inwoners bijkomend verzameld en gezuiverd worden vooraleer het wordt geloosd in de Winge.

Timing
Het Vlaamse Gewest heeft het technisch plan voor dit project goedgekeurd, wat betekent dat het detailontwerp nu in opmaak is. De vereiste stedenbouwkundige en andere vergunningen zijn intussen aangevraagd. De werken starten ten vroegste eind 2018.

Infovergadering op 12 oktober 2017
Op 12 oktober 2017 vond er een infovergadering plaats voor de bewoners, langsheen het tracé, waar door Aquafin, Studiebureau Sweco, rioolnetbeheerder Infrax, afkoppelingsdeskundige Coconsulting en de gemeente Rotselaar de werken werden toegelicht en aansluitend vragen werden beantwoord. Hieronder vindt u de getoonde presentaties.

1. Aquafin
2. Sweco
3. Infrax
4. Coconsulting

Verdere planning
Van zodra de werken gegund zijn aan een aannemer wordt er een nieuwe infovergadering georganiseerd. De concrete uitvoering wordt dan besproken, zoals timing en fasering van de werken, de maatregelen rond veiligheid en bereikbaarheid en de verdere werfcommunicatie.

Nuttige links
- Waterwegwijzer bouwen en verbouwen van de Vlaamse Milieumaatschappij: https://www.vmm.be/publicaties/waterwegwijzer-bouwen-en-verbouwen
- Informatie aangaande subsidie gescheiden afvoersysteem:
http://www.rotselaar.be/index.aspx?SGREF=3356&CREF=3445

Meldpunt Rotselaar

Administratief centrum
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar

Tel.: 016 61 63 11
Gratis: 0800 94 154
Fax: 016 61 63 93
E-mail: info at rotselaar.be