A  A 
Share

Administratief centrum

Openingsuren
 • Maandag: 9 - 12 u. en 17 - 20 u.
 • Dinsdag: 9 - 12 u.
 • Woensdag: 14 - 17 u.
 • Donderdag: 9 - 12 u.
 • Vrijdag: 9 - 12 u.
 • Zaterdag: 9 - 12 u. - Dienstverlening Bevolking

OPGELET: beperkte openingsuren dienst Ruimtelijke Ordening. Deze dienst werkt enkel op afspraak.

Bereikbaarheidsinfo ac en andere locaties

Locatie
Gemeentehuis Rotselaar
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar
Tel. 016 61 63 11
0800 94 154
Fax. 016 61 63 93
E-mailadressenHANDIGE NUMMERS

 • Noodnummer ambulance en brandweer 112
 • Noodnummer politie 101
 • Politie wijkbureau 016 44 82 82
 • Politie zonecommissiariaat 016 53 11 23
 • OCMW 016 60 61 61
 • Ecowerf (afvalophaling) 0800 97 0 97
 • Eandis (gas&elektriciteit) 078 35 35 34
 • Eandis (storingen, defecten gas&elektriciteit) 078 35 35 00
 • Eandis (gasreuk) 0800 65065
 • Eandis (defecte straatlamp) 0800 63 5 35
 • Infrax (riolering) 078 35 30 20
 • Infrax storingen 078 35 34 33
 • De Watergroep 02 238 96 99
 • Telenet 015 66 66 66
 • Proximus 0800 22 800
 
Bekendmaking openbaar onderzoek: aanvraag omgevingsvergunning inrichten landschapspark Rock Werchter-site (01/12/2017)
Aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het inrichten van een landschapspark op de site van Rock Werchter.

Gemeentelijk dossiernummer: 20171 OM
Aanvrager: Dirk Geerts namens Werchter Park
Onderwerp: Het inrichten van een landschapspark op de site Rock Werchter
Ligging: Haachtsesteenweg 13 en 21
Termijn openbaar onderzoek: van 1 december 2017 tot en met 31 december 2017

De aanvraag ligt van 1 december 2017 tot en met 3l december 2017 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Provinciebaan 20 te 3110 Rotselaar tijdens de openingsuren: ma 9-12u en 17-20u, di 9-12u, woe 14-17u, do 9-12u, vrij 9-12u.

Voor inzage is geen afspraak vereist. Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan digitaal via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be of per brief (gelieve het omgevingsloket nr. OMV_2017002379 te vermelden).

Meldpunt Rotselaar

Administratief centrum
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar

Tel.: 016 61 63 11
Gratis: 0800 94 154
Fax: 016 61 63 93
E-mail: info at rotselaar.be