A  A 
Share

Administratief centrum

Openingsuren
 • Maandag: 9 - 12 u. en 17 - 20 u.
 • Dinsdag: 9 - 12 u.
 • Woensdag: 14 - 17 u.
 • Donderdag: 9 - 12 u.
 • Vrijdag: 9 - 12 u.
 • Zaterdag: 9 - 12 u. - Dienstverlening Bevolking

OPGELET: beperkte openingsuren dienst Ruimtelijke Ordening. Deze dienst werkt enkel op afspraak.

Bereikbaarheidsinfo ac en andere locaties

Locatie
Gemeentehuis Rotselaar
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar
Tel. 016 61 63 11
0800 94 154
Fax. 016 61 63 93
E-mailadressenHANDIGE NUMMERS

 • Noodnummer ambulance en brandweer 112
 • Noodnummer politie 101
 • Politie wijkbureau 016 44 82 82
 • Politie zonecommissiariaat 016 53 11 23
 • OCMW 016 60 61 61
 • Ecowerf (afvalophaling) 0800 97 0 97
 • Eandis (gas&elektriciteit) 078 35 35 34
 • Eandis (storingen, defecten gas&elektriciteit) 078 35 35 00
 • Eandis (gasreuk) 0800 65065
 • Eandis (defecte straatlamp) 0800 63 5 35
 • Infrax (riolering) 078 35 30 20
 • Infrax storingen 078 35 34 33
 • De Watergroep 02 238 96 99
 • Telenet 015 66 66 66
 • Proximus 0800 22 800
 
Infrastructuurwerken Aquafin in de Zallakenstraat, Demerstraat en een deel van de Steenweg op Gelrode
Aquafin start ten vroegste in het najaar van 2019 met infrastructuurwerken voor de zuivering van het afvalwater in de Zallakenstraat en de Demerstraat en een deel van de Steenweg op Gelrode (vanaf de Beukenlaan tot aan de rotonde in Gelrode).

Infrastructuurwerken door Aquafin (i.s.m. Infrax en de gemeente Rotselaar): • Aanleg van DWA – riolen, RWA – riolen en een persleiding
 • Realisatie van 2 DWA pompstations
 • Noodzakelijke opbraak en herstel van wegenis
 • Herprofilering van bestaande grachten
 • Snelheidsremmende maatregelen

Na uitvoering van alle werken zal het afvalwater van meer dan 701 inwoners bijkomend verzameld en gezuiverd worden vooraleer het wordt geloosd in de Winge.

Start van de werken

De werken zijn gepland in het najaar van 2019.
Het Vlaamse Gewest heeft het technisch plan voor dit project goedgekeurd, wat betekent dat het detailontwerp nu in opmaak is. De vereiste stedenbouwkundige en andere vergunningen zullen binnenkort worden aangevraagd.

Infovergaderingen

19 december 2017
Op 19 december 2017 vond er een infovergadering plaats voor de bewoners, langsheen het tracé, waar door Aquafin, Studiebureau Sweco, Studiekantoor Kockaerts, rioolnetbeheerder Infrax en de gemeente Rotselaar de werken werden toegelicht en aansluitend vragen werden beantwoord. Hieronder vind je de getoonde presentaties:


Verdere planning

Van zodra de werken gegund zijn aan een aannemer wordt er een nieuwe infovergadering georganiseerd. De concrete uitvoering zal er besproken worden, zoals timing en fasering van de werken, de maatregelen rond veiligheid en bereikbaarheid en de verdere werfcommunicatie.

Meldpunt Rotselaar

Administratief centrum
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar

Tel.: 016 61 63 11
Gratis: 0800 94 154
Fax: 016 61 63 93
E-mail: info at rotselaar.be