A  A 
Share
Vragenhalfuurtje
Tijdens het vragenhalfuurtje kan je als inwoner een vraag stellen aan de gemeenteraad of aan een specifiek lid van de gemeenteraad. Vereisten zijn dat je meerderjarig bent, inwoner van Rotselaar en aanwezig bent op de gemeenteraadszitting waar je vraag behandeld wordt.

Je vraag moet uiterlijk zeven werkdagen vóór de gemeenteraadszitting schriftelijk worden bezorgd aan de gemeentesecretaris of zijn afgevaardigde.

GEMEENTERAAD
 
Administratief centrum
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar

Tel.: 016 61 63 11
Gratis: 0800 94 154
Fax: 016 61 63 93
E-mail: info at rotselaar.be