A  A 
Share
Werking OCMW
Actuele informatie over het OCMW (activiteiten, openingsuren en dienstverlening) vindt u op deze pagina.

Een OCMW bestaat uit volgende organen:

De Raad

Elk OCMW wordt bestuurd door een Raad voor Maatschappelijk Welzijn, bestaande uit negen tot vijftien leden naargelang de grootte van de gemeente of stad. Die raad stelt een dagelijks bestuur aan, het Vast Bureau, net als Bijzondere Comités. De Raad verkiest eveneens een voorzitter. Die is hoofd van het OCMW, tekent alle uitgaande briefwisseling samen met de secretaris en leidt de vergaderingen. Het Vlaamse gemeentedecreet bepaalt dat de voorzitter voortaan ook lid is van het college van burgemeester en schepenen. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn is een collegiaal orgaan dat beslissingen in vergadering neemt. De Raad vergadert één keer per maand. De voorzitter kan de Raad samenroepen wanneer hij dit nodig acht.
De vergaderingen van de Raad zijn openbaar, tenzij het over personen gaat of de openbare orde de besloten zitting vereist.


Data raadszittingen 2017

 • donderdag 26 januari
 • donderdag 23 februari
 • donderdag 23 maart
 • donderdag 27 april
 • dinsdag 23 mei
 • dinsdag 27 juni
 • donderdag 31 augustus
 • donderdag 28 september
 • donderdag 26 oktober
 • donderdag 23 november
 • donderdag 21 december

Het Vast Bureau

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn kiest de leden van het Vast Bureau. Dat is belast met het dagelijks bestuur en met alle andere bevoegdheden die de Raad aan het Bureau toevertrouwt. De Raad kan Bijzondere Comités oprichten en die welomschreven bevoegdheden toevertrouwen. Het gaat om comités voor een specifieke materie zoals sociale dienst, tewerkstelling, leefloon of huisvesting.

Het Bijzondere Comité

OCMW Rotselaar beschikt over een Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Het comité is belast met de toekenning van individuele sociale dienstverlening aan personen en gezinnen zoals omschreven in de OCMW-wet.

 
Administratief centrum
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar

Tel.: 016 61 63 11
Gratis: 0800 94 154
Fax: 016 61 63 93
E-mail: info at rotselaar.be