A  A 
Share
Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) kan worden opgesteld door de gemeente (RUP), de provincie (PRUP) of het gewest (GRUP). Gemeentelijke, provinciale en gewestelijke ruimtelijk uitvoeringsplannen gaan steeds gepaard met een openbaar onderzoek. Na het openbaar onderzoek kunnen de nodige stedenbouwkundige vergunningen voor de uitvoering van het plan worden afgeleverd.

Hieronder vind je de ruimtelijke uitvoeringsplannen die van kracht zijn binnen Rotselaar:

 
Administratief centrum
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar

Tel.: 016 61 63 11
Gratis: 0800 94 154
Fax: 016 61 63 93
E-mail: info at rotselaar.be