A  A 
Share
Haalbaarheidsstudie station Rotselaar
In het kader van de studie rond een regionaal vervoersnetwerk werken de provincie Vlaams-Brabant en de gemeente Rotselaar samen aan een haalbaarheidsstudie naar een mogelijk station aan de Danonesite van Rotselaar. In de studie wordt gepeild of het technisch en verkeerskundig mogelijk is om een station aan de Danonesite te ontwikkelen. Ook de ruimtelijke inpasbaarheid en de financiële haalbaarheid worden bekeken.

De studie rond het regionaal vervoersnetwerk richt zich onder andere op een verbetering van duurzaam vervoer op de verkeersassen van en naar Leuven. De Aarschotsesteenweg, een van deze assen, vangt ter hoogte van de rotonde in Rotselaar heel wat autoverkeer op vanuit de omliggende gemeenten Haacht, Tremelo, Wezemaal en Aarschot. Om deze zware verkeerstoevoer te verlichten, bekijken de provincie Vlaams-Brabant en de gemeente Rotselaar de haalbaarheid om aan de Danonesite een station te openen.

Trein, bus, fiets en voetganger
Het doel is een openbaar-vervoerknooppunt te realiseren waar trein, bus, fiets en voetganger samenkomen. Een knooppunt met vlotte overstapmogelijkheden op de verschillende vervoermiddelen, zodat in Rotselaar een volwaardig regiostation gerealiseerd kan worden en in de toekomst terug rechtstreekse treinen naar Brussel mogelijk zijn. Verder wordt nagedacht over fietssnelwegen, parallel met de treinsporen, die een veilige en snelle verbinding vormen tussen de twee stations van Wezemaal en Rotselaar. De mogelijkheid om zowel een nieuw station in Rotselaar te openen als het bestaande station van Wezemaal te behouden, wordt eveneens onderzocht.

De haalbaarheidsstudie betreft een kortlopende studie van zes maanden, die zowel door het provinciebestuur als door de gemeente ondersteund en gefinancierd wordt. De studie moet begin 2016 resulteren in een drietal mogelijke scenario's. Einddoel is het bekomen van een voorkeursscenario dat vervolgens zowel ruimtelijk als financieel getoetst wordt. Naast de provincie en de gemeente Rotselaar, zijn ook Agentschap Wegen en Verkeer, Stad Leuven en dienstverleners Infrabel, De Lijn en NMBS partners in dit verhaal.

Contact
Dienst Ruimtelijke Ordening
016 61 63 44


Dienst Mobiliteit
016 61 63 50


 
Administratief centrum
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar

Tel.: 016 61 63 11
Gratis: 0800 94 154
Fax: 016 61 63 93
E-mail: info at rotselaar.be