A  A 
Share
GRUP Dijlevallei Werchter tot Bonheiden
De Vlaamse overheid wil de natuur- en landbouwwaarde van de Dijlevallei tussen Werchter en Mechelen verder versterken en ontwikkelen. In het Vlaamse planningsproces ‘afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur’ (AGNAS) wordt bekeken welke agrarische gebieden behouden moeten blijven en welke omgezet worden naar natuur/bosgebied. Momenteel loopt het proces voor de Dijlevallei van Werchter tot Bonheiden. De bestemmingswijzigingen worden gefinaliseerd in een gewestelijk uitvoeringsplan (GRUP).

Info-avonden en -markten

  • maandag 9 maart 2015: infomarkt in het Gemeentelijk Centrum Den Breughel in Haacht
Openbaar onderzoek

  • 3 februari tot en met 3 april 2015: openbaar onderzoek van het ontwerp GRUP:


Meer info over het planningsproces

Contact
Dienst Ruimtelijke Ordening
016 61 63 44

 
Administratief centrum
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar

Tel.: 016 61 63 11
Gratis: 0800 94 154
Fax: 016 61 63 93
E-mail: info at rotselaar.be