A  A 
Share
SAVE: Samen Actief voor VEilig verkeer

Rotselaar gaat voor veiliger verkeer


SAVE-charter
Op 29/09/2014, ondertekent Rotselaar het SAVE-charter voor Steden & Gemeenten.
SAVE staat voor: Samen Actief voor VEilig verkeer. Het charter is een initiatief van OVK (Ouders van Verongelukte Kinderen vzw). Rotselaar wilt hiermee een duidelijk signaal geven dat ze zich actief inzet voor meer verkeersveiligheid.


In actie
De gemeente Rotselaar gaat het engagement aan om de algemene doelstellingen van het SAVE-charter via concrete acties na te streven. De gemeente krijgt een jaar lang begeleiding van OVK, om een actieplan verkeersveiligheid uit te werken.

In maart 2015 stelt Rotselaar haar SAVE-actieplan voor. Hierin worden de acties omschreven die de gemeente wil realiseren in het SAVE-jaar. De acties sluiten aan bij de zeven SAVE-doelstellingen van het SAVE-charter, die een grotere veiligheid beogen voor elke weggebruiker en voor jongeren en kinderen in het bijzonder:

1. De opmaak en evaluatie van een verkeersveiligheidsanalyse
2. De implementatie van het STOP-principe
3. De afstemming van het mobiliteitsbeleid op kinderen en jongeren
4. Het garanderen van een hoog handhavingsniveau
5. De voorbeeldfunctie van de gemeente/stad en haar de beleidsverantwoordelijken
6. Een actief sensibilisatie- en educatiebeleid voeren
7. De opvang van verkeersslachtoffers optimaliseren

SAVE-label
Indien de gemeente na een jaar heeft bewezen een actieve bijdrage te hebben geleverd tot de verbetering van de verkeersveiligheid dan ontvangt deze het SAVE-label wat weergeeft dat de gemeente een bijzondere bijdrage levert tot de verbetering van de verkeersveiligheid.

Ouders van Verongelukte Kinderen

OVK is een lotgenotenvereniging die families die hun kind hebben verloren in het verkeer ondersteund. OVK voert de strijd tegen een te grote verkeersonveiligheid, in het bijzonder daar waar het gaat om kinderen en jongeren.

Meer info op http://save.ovk.be

Meldpunten verkeersveiligheid

Administratief centrum
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar

Tel.: 016 61 63 11
Gratis: 0800 94 154
Fax: 016 61 63 93
E-mail: info at rotselaar.be