A  A 
Share
Stedenbouwkundige aanvraag zonder architect (eenvoudig dossier)
Sommige stedenbouwkundige aanvragen zijn vrijgesteld van de medewerking van een architect. Kijk na of voor jouw aanvraag de medewerking van een architect verplicht is.

Procedure


  • Geef je aanvraag tegen ontvangstbewijs af aan het loket van de dienst bouwen of stuur je aanvraag aangetekend op
  • Vanaf de indiendatum heeft de dienst 30 dagen de tijd om het dossier na te kijken op volledigheid en ontvankelijkheid
  • Vanaf het opsturen van het volledigheid- en ontvankelijkheidsbewijs duurt het max. 75 dagen voordat het college een beslissing neemt
  • Wanneer er een openbaar onderzoek moet worden gehouden, wordt de periode van de te nemen beslissing verlengd met 30 dagen en duurt het dus max. 105 dagen tot het college een beslissing neemt
  • Wanneer er bij de aanvraag wegeniswerken zijn vervat, duurt het max. 150 dagen tot het college een beslissing neemt
  • Na afgifte van de vergunning, dient het attest voor een periode van 35 dagen te worden aangeplakt. Indien er geen beroepsprocedure wordt opgestart, kan men op de 36e dag vanaf de aanplakking starten met de werken.

Wat kost het?


  • 30 euro
  • Regularisatieaanvraag: 150 euro

Documenten

Op de volgende website kun je de aanstiplijst, vergunningsaanvraagformulier en statistisch document vinden: www.ruimtelijkeordening.be/NL/Diensten/Formulieren/Vergunningen
 
Administratief centrum
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar

Tel.: 016 61 63 11
Gratis: 0800 94 154
Fax: 016 61 63 93
E-mail: info at rotselaar.be