A  A 
Share
Rotselaar is 'Gezonde Gemeente'Op 23 april 2013 hebben 118 Vlaamse steden en gemeenten, waaronder Rotselaar, het charter 'Gezonde Gemeente' ondertekend. Daarmee engageren ze zich om de komende jaren werk te maken van een lokaal gezondheidsbeleid en het thema gezondheid te integreren in de hele gemeentelijke werking.

De ontertekening van het gezondheidscharter gebeurde samen met Vlaams minisiter van Volksgezondheid Jo Vandeurzen en Inge Vervotte, voorzitter van het VIGeZ (Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie). De uitreiking van het charter vond plaats op het symposium 'Gezonde Gemeente' in Mechelen.

De grote belangstelling voor het symposium bewijst dat de aandacht voor gezondheid aan belang wint op lokaal bestuursniveau. Een lokaal gezondheidsbeleid dat met andere beleidsdomeinen samenwerkt, leidt tot een win-win voor zowel beleidsmakers als inwoners. Inwoners die willen meewerken aan het lokaal gezondheidsbeleid, roepen we op om zich aan te sluiten bij de gezondheidsraad!

Het charter 'Gezonde Gemeente'Voorzitter van de gezondheidsraad Godfried De Groe, Vlaams minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen en schepen van Gezondheidszorg Gie Van Aerschot bij de ondertekening van het gezondheidscharter.

 
Administratief centrum
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar

Tel.: 016 61 63 11
Gratis: 0800 94 154
Fax: 016 61 63 93
E-mail: info at rotselaar.be