A  A 
Share
WONEN


Volgens het belastingsreglement op tweede verblijven, goedgekeurd op 17 december 2012, is elke eigenaar van een tweede verblijf verplicht om jaarlijks vóór 1 maart aangifte te doen bij de gemeente.


Vragen over wonen of (ver)bouwen?

Administratief centrum
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar

Tel.: 016 61 63 11
Gratis: 0800 94 154
Fax: 016 61 63 93
E-mail: info at rotselaar.be