A  A 
Share
Milieubeleid
Het milieubeleid binnen de gemeente wordt zorgvuldig uitgestippeld door het gemeentebestuur. Hierbij zorgen de door de gemeenteraad aangestelde adviesraden (Milieuadviesraad, Landbouwraad) voor de nodige ondersteuning.

De langetermijnvisie is vastgelegd in het Milieubeleidsplan. De acties worden vanuit het Milieubeleidsplan overgebracht naar een Milieujaarprogramma. Dit Milieujaarprogramma beschrijft de acties die de gemeente dat jaar zal realiseren. Als de gemeente de acties binnen het jaar realiseert krijgt ze van het Vlaams Gewest subsidies door de ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst.

Administratief centrum
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar

Tel.: 016 61 63 11
Gratis: 0800 94 154
Fax: 016 61 63 93
E-mail: info at rotselaar.be