A  A 
Share
Kindergemeenteraad
Wat?
Dertien leerlingen uit Rotselaar vormen samen de kindergemeenteraad. Samen met de kinderburgemeester zetten ze zich in voor thema's zoals veiligheid, groen, dierenwelzijn en ruimte om te spelen.


Zittingen
De kindergemeenteraad komt vier keer per jaar samen en wordt begeleid door de gemeenteraadsvoorzitter. De raadszitting is publiek toegankelijk. Dankzij de kindergemeenteraad vinden de ideeën van de Rotselaarse kinderen hun weg naar het beleid van Rotselaar.

Verkiezingen
De kindergemeenteraad wordt elk jaar in oktober opnieuw verkozen.

Verslagen
6 november 2018
22 mei 2017

18 april 2017
30 januari 2017
12 december 2016
Bekijk het huishoudelijk reglement van de kindergemeenteraad
 
Administratief centrum
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar

Tel.: 016 61 63 11
Gratis: 0800 94 154
Fax: 016 61 63 93
E-mail: info at rotselaar.be