A  A 
Share
Technische uitvoering

Technische Uitvoering en Groendienst
Beversluis 7, Rotselaar
tel.: 016-61 64 30 - fax. 016-58 53 27
e-mail:


Technische uitvoeringsdienst en de groendienst staan in voor:
  • onderhoud wegen en waterlopen
  • onderhoud gebouwen en machines
  • plaatsing signalisatie en publiciteitsborden
  • onderhoud plantsoenen en begraafplaatsen
  • wegbermbeheer en maaien grasvelden

 

Put in de weg? Gracht verstopt of een probleem met de riolering? Probleem met een verkeersbord of sluikstort gesignaleerd? Meld het via Mpunt Rotselaar!


Doe een melding


Meldingen en klachten worden ingeschreven en doorgegeven aan de desbetreffende dienst, niet onmiddellijk op te lossen problemen worden aan het college voorgelegd, andere specifieke problemen worden doorverwezen naar gespecialiseerde diensten buiten de gemeente.

FIETSGRAVEREN

Voor fietsgraveren kun je terecht bij de Technische Uitvoering, elke eerste woensdag van de maand tussen 14 en 16 uur. Opgelet, je moet wel eerst een afspraak maken via of 016 61 64 30.
Administratief centrum
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar

Tel.: 016 61 63 11
Gratis: 0800 94 154
Fax: 016 61 63 93
E-mail: info at rotselaar.be