A  A 
Share
INBRAAKPREVENTIE
Nuttige links

Hoe je woning beveiligen tegen inbraak en brand?
http://vps.fgov.be/virtualhouse/index_nl.html

Een dag tegen wooninginbraken
http://www.1dagniet.be

Provincie Vlaams-Brabant: inbraakpreventie
http://www.vlaamsbrabant.be/over-de-provincie/veiligheid/criminaliteitspreventie/inbraakpreventie/#paragraph0

Inbraakpreventietips
https://besafe.ibz.be/virtualhouse/preventietips-inbraak.html

Veilig wonen - brochure
http://besafe.be/sites/besafe.localhost/files/publicaties/Janec/Vlgwnn_nl_10_test_optimized.pdf

Registratieformulier waardevolle voorwerpen
http://besafe.be/nl/publicaties/save-your-numbers-registratieformulier-waardevolle-voorwerpen


Aanvraag diefstalpreventieadvies

Nieuwe procedure aanvraag diefstalpreventieadvies.

Dit kan vanaf nu via een elektronisch loket van de FOD binnenlandse zaken, directie lokale integrale veiligheid (SLIV).
Via www.diefstalpreventieadviseur.be zal de politiezone uw vraag of aanvraag toegestuurd krijgen en zal de preventieadviseur uw vraag beantwoorden of zal hij met de aanvrager contact opnemen.

Financiële ondersteuning


Gemeentelijke premie 

Vooraleer je bepaalde investeringen doet, vraag je via http://www.diefstalpreventieadviseur.be een diefstalpreventieadvies aan. Na advies en controle door de diefstalpreventieadviseur van de lokale politie, wordt het dossier overgemaakt aan het gemeentebestuur. Na beslissing over de toekenning, word je ingelicht of je een beroep kan doen op de gemeentelijke toelage voor inbraakbeveiliging.

Toelagereglement gemeentelijke premie

Contactpersoon gemeente m.b.t. toelagen inbraakpreventie: 
Wim Augustijns

016 61 63 09 of 0478  88 02 22

FIETSGRAVEREN

Voor fietsgraveren kun je terecht bij de Technische Uitvoering, elke eerste woensdag van de maand tussen 14 en 16 uur. Opgelet, je moet wel eerst een afspraak maken via of 016 61 64 30.
Administratief centrum
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar

Tel.: 016 61 63 11
Gratis: 0800 94 154
Fax: 016 61 63 93
E-mail: info at rotselaar.be