A  A 
Share
Milieuvergunning

Als u in Vlaanderen een bedrijf wil starten, moet u nagaan of u een milieuvergunning nodig hebt. Dat hangt af van het feit of uw bedrijf hoort in klasse 1, 2 of 3 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (VLAREM 1 ). Een bedrijf in klasse 1 of 2 heeft een milieuvergunning nodig. Een bedrijf in klasse 3 heeft alleen meldingsplicht. U moet zelf nagaan in welke klasse uw bedrijf hoort.

De klassen 1, 2 en 3 duiden op de graad van mogelijke hinder van uw bedrijf voor mens en milieu. Volgende factoren spelen een rol bij de indeling in een klasse: grootte van de opslag, vermogen van de machines en het gebruik van gevaarlijke producten of grondstoffen.

 • Klasse 1 betekent de meest hinderlijke activiteit.
 • Klasse 2: minder hinderlijke activiteit.
 • Klasse 3: de minst hinderlijke activiteit

Voorwaarden

 • Voor klasse 1 en 2 hebt u een milieuvergunning nodig.
 • Voor klasse 3 hebt u alleen meldingsplicht.

Procedure

Ga eerst zelf na in welke klasse uw bedrijf hoort op basis van de meest recente lijst van het VLAREM 1 .

Afhankelijk van deze klasse, hebt u een andere milieuvergunning nodig.
Voor een aantal activiteiten kan je via de milieuvergunningenwegwijzer nagaan welke rubrieken je dient aan te vragen.

 • Hoort uw bedrijf in klasse 1? Vraag dan een milieuvergunning aan bij de Bestendige Deputatie van de provincie waar de exploitatie zal plaatsvinden. De milieuvergunning wordt toegekend of geweigerd binnen 4,5 maanden.
 • Hoort uw bedrijf in klasse 2? Vraag dan een milieuvergunning aan bij het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente waar de exploitatie zal plaatsvinden. De milieuvergunning wordt toegekend of geweigerd binnen 3,5 maanden.
 • Hoort uw bedrijf in klasse 3?  Dan bent u enkel verplicht om dit te melden: zie meldingsformulier onderaan

Aanvraag- en meldingsformulieren vind u hieronder. Bij elke aanvraag tot een milieuvergunning klasse 1 en 2 dient u een betalingsbewijs van de dossiertaks toe te voegen.

Aanvraagformulieren en meldingen


Hulp nodig bij de aanvraag van uw milieuvergunning?

U kan terecht:

 • in de handleiding milieuvergunningsaanvraag  op de website van Agentschap Ondernemen,
 • bij uw gemeentelijke milieudienst,
 • aan het eMIL-loket  waar u uw aanvraag of melding online kan voorbereiden en uw gegevens meteen valideren. U moet daarna uw aanvraag nog afdrukken en opsturen naar de bevoegde overheid.

Wanneer uw milieuvergunning geweigerd wordt, kan u in beroep gaan tegen deze beslissing.

 • Bedrijven van klasse 1 kunnen beroep aantekenen bij de Vlaamse Regering.
 • Bedrijven van klasse 2 kunnen beroep aantekenen bij de Bestendige Deputatie van de provincie.

Meer informatie

Sven Buyens 
tel. 016 61 63 50

Administratief centrum
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar

Tel.: 016 61 63 11
Gratis: 0800 94 154
Fax: 016 61 63 93
E-mail: info at rotselaar.be