A  A 
Share
Wat zegt u? (08/08/2012)

Naar schatting kampt 10% van de Belgen met slechthorendheid, maar die groep groeit snel aan. Ook meer en meer jonge mensen ervaren tegenwoordig gehoorproblemen omdat zij meer in contact komen met luide muziek.

Om in te spelen op deze problemen paste de Vlaamse Overheid de wetgeving aan.
Niet elke muziekactiviteit heeft immers een even hoog geluidsniveau nodig. Daarom wordt er gewerkt met 3 categorieën:

  • Bij muziek in cafés, winkels, restaurants... hoeft het geluidsniveau niet gemeten te worden, maar bij controle mag dit gemiddeld niet hoger dan 85 dB bedragen.
  • Bij fuiven, danscafés waar het maximaal geluidsniveau gemiddeld hoger dan 85 dB en kleiner dan 95 dB is, is men verplicht om te meten.
  • Bij grote evenementen zoals liveoptredens en festivals mag het geluidsniveau gemiddeld niet hoger dan 100 dB bedragen

Hier moet het geluidsniveau gemeten én geregistreerd worden, moeten oordoppen gratis beschikbaar gesteld worden en moet de organisator een geluidsplan opstellen.

Daarnaast startte de Vlaamse overheid de sensibilisatiecampagne 'Help ze niet naar de tuut'. En de provincie Vlaams-Brabant werkt mee aan het bewustmaken van vooral jongeren met de campagne 'Wees niet doof ... voor te luid'.

Verenigingen uit de sectoren jeugd, cultuur, onderwijs, sport, recreatie, leefmilieu, welzijn en gezondheid kunnen bovendien terecht bij de uitleendienst van de provincie Vlaams-Brabant voor decibelmeters (vrije zoekopdracht 'dB-meter'). Voor grote evenementen kunt u er ook een geluidsregistratietoestel (vrije zoekopdracht 'geluidsregistratietoestel') lenen.

Meer info:
www.helpzenietnaardetuut.be
www.weesnietdoof.be
www.vlaamsbrabant.be/uitleendienst

Zit je nog met vragen? Contacteer de milieuambtenaar:
Sven Buyens
016-61 63 49


Administratief centrum
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar

Tel.: 016 61 63 11
Gratis: 0800 94 154
Fax: 016 61 63 93
E-mail: info at rotselaar.be