A  A 
Share
Illegale afvalinzameling (27/08/2012)
Veel van ons afval kan hergebruikt worden en is dus geld waard. Dat weten ook de illegale afvalinzamelaars. Dit zijn privéophalers die zonder toestemming van de gemeente jouw afval inzamelen.
Illegale ophalers of personen die op zoek zijn naar ‘nog bruikbaar materiaal’, halen het afval door elkaar, zorgen voor overlast (want dit gebeurt vaak ’s nachts) én maken zich hierbij schuldig aan diefstal. Daarbij kosten deze illegale ophalers de gemeenschap onrechtstreeks handenvol geld. Het afval dat zij inzamelen kan de gemeente of een andere erkende ophaler niet meer inzamelen en dat betekent een verlies aan inkomsten. Net die inkomsten gebruikt de gemeente om de inzameling en de verwerking voor de inwoners betaalbaar te houden.

Je kan makkelijk nagaan of een inzameling illegaal is door even op de afvalkalender te kijken.
Staat de inzameling er niet op dan is ze in de meeste gevallen illegaal. Wie illegale ophalers aan het werk ziet, waarschuwt best de gemeentelijke milieudienst of de politie.

Administratief centrum
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar

Tel.: 016 61 63 11
Gratis: 0800 94 154
Fax: 016 61 63 93
E-mail: info at rotselaar.be