A  A 
Share
Meldpunt illegale vogelvangst (03/10/2012)
Het illegaal vangen van vogels is nog steeds geen verleden tijd. Vogelbescherming Vlaanderen heeft een digitaal meldpunt opgericht voor het vangen van vogels.

Nu de najaarstrek losgebarsten is, zullen vele vogelvangers hun netten en kooien opnieuw bovenhalen. In het open veld worden vaak slagnetten gebruikt, terwijl in struikgewas meestal mistnetten worden opgespannen. Niettemin worden ook vaak in tuinen vogels gevangen. De vogels die het vaakst worden gestrikt zijn de vinkachtigen: vinken, sijzen, barmsijzen, kneus, putters, goud- en appelvinken, enz. Deze vogels komen meestal op de illegale markt terecht waarna ze uiteindelijk bij de zogenaamde vogelliefhebbers in een volière belanden. Ook spreeuwen worden nog altijd gevangen en dat gebeurt vooral in het open veld met slagnetten of trechterkooien.

Heeft iemand in jouw buurt mistnetten en lokvogels opgesteld? Heb je in een dierenhandelszaak beschermde vogels te koop zien zitten? Ben je op de hoogte van een netwerk van vogelsmokkelaars die het gemunt hebben op beschermde vogels in het buitenland en ze op illegale wijze ons land willen binnenbrengen? Ken je 'vogelliefhebbers' die er frauduleuze praktijken op nahouden om beschermde vogels legaal te maken met behulp van kweekringen waaraan ze gesjoemeld hebben? 
Geef het door via het digitaal meldpunt. Meer informatie vind je via deze link.

 
 Foto: putter gevangen in mistnet (© Jan Rodts - Vogelbescherming Vlaanderen)
Administratief centrum
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar

Tel.: 016 61 63 11
Gratis: 0800 94 154
Fax: 016 61 63 93
E-mail: info at rotselaar.be