A  A 
Share
Oppervlakkige ruimingswerken aan waterlopen in het Demerbekken en Dijlebekken (21/12/2012)
In de periode van 1 november 2012 tot 31 maart 2013 zullen oppervlakkige ruimingswerken uitgevoerd worden aan de waterlopen die de provincie beheert.

De oppervlakkige ruimingswerken omvatten het wegnemen van allerlei ongewenste materialen en voorwerpen zoals afval, afbraakmateriaal, takken, grove plantenresten en dergelijke, die opstoppingen binnen de bedding van de waterloop of overwelvingen kunnen veroorzaken.

In de gemeente wordt gewerkt aan volgende waterlopen of waterloopvakken:

Demerbekken Zuid:

 • Grote Losting nr. 3.021
 • Lossingsbeek nr. 3144

Dijlebekken Noord:

 • Leibeek nr. 2.096

Dijlebekken Zuid:

 • Leibeek nr.2.014

Deze werken kaderen in de jaarlijkse opdracht der ruimingswerken in het bekken van het Dijlebekken - deel Zuid, het Dijlebekken - deel Noord en het Demerbekken - deel Zuid. Het bedrijf 'bvba AD, Zauwerstraat 31 te 9270 Laarne' zal deze werken uitvoeren.

Contactgegevens leidende ambtenaars en opvolgers van de ruimingswerken:

Demerbekken - Zuid
Leidend ambtenaar: David Adelaere (tel. 016 26 75 83)
Opvolging project: Karlien Boon (Eventuele klachten en/of verzoeken over de uitvoering van deze werken worden zo snel mogelijk aan haar gemeld, telefonisch op het nummer 016 26 75 72, per fax op het nummer 016 26 73 18 of per e-mail naar )

Dijlebekken - Noord
Leidend ambtenaar: Elke Artels (tel. 016 26 75 50).
Opvolging project: Eddy Pelgrims (Eventuele klachten en/of verzoeken over de uitvoering van deze werken worden zo snel mogelijk aan hem gemeld, telefonisch op het nummer 016 26 75 79, per fax op het nummer 016 26 73 18 of per email naar .)

Dijlebekken - Zuid
Leidend ambtenaar: Elke Artels (tel. 016 26 75 83)
Opvolging project: Eddy Pelgrims (Eventuele klachten en/of verzoeken over de uitvoering van deze werken worden zo snel mogelijk aan hem gemeld, telefonisch op het nummer 016 26 75 79, per fax op het nummer 016 26 73 18 of per email naar .)

Ter Info:

Wij vestigen tevens de aandacht op artikel 17 van de wet op de onbevaarbare waterlopen van 28 december 1967 en artikel 10 van het decreet betreffende het integraal waterbeleid van 18 juli 2003 die bepalen dat de aangelanden ertoe gehouden zijn doorgang te verlenen aan de personen (inclusief het benodigde materieel) belast met de uitvoering van de werken en aan de personeelsleden van het bestuur.
  Administratief centrum
  Provinciebaan 20
  3110 Rotselaar

  Tel.: 016 61 63 11
  Gratis: 0800 94 154
  Fax: 016 61 63 93
  E-mail: info at rotselaar.be