A  A 
Share
Infoavond waterbeheersing Winge op 21 januari (10/01/2013)

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en provincie Vlaams-Brabant plannen werken om de wateroverlast tebeperken in de Wingevallei. Op 21 januari kwam je te weten welke waterwerken Rotselaar te wachten staan.

Binnen enkele jaren voeren de VMM en de provincie Vlaams-Brabant een reeks waterwerken uit in het stroomgebiedvan de Winge. Deze werken zijn nodig om wateroverlast maximaal te bestrijden in de omliggende gemeenten en om aan het natuurlijke herstel te werken van de waterloop. In samenwerking met Watering de Molenbeek en het studiebureau Grontmij werden de voorbije jaren ontwerpplannen uitgetekend voor overstromingsgebieden (om toekomstige overstromingen gecontroleerd te laten verlopen), visdoorgangen en hermeanderingsprojecten (beekherstel).

Voor Rotselaar gaat het concreet over de omgeving Uitemmolen (Vlasselaar) en het Wingepark. De VMM en provincie Vlaams-Brabant willen de burgers zo vroeg mogelijk betrekken bij de opmaak van de plannen. Zo kan ten volle rekening gehouden worden met de opmerkingen bij de verdere uitwerking. Tijdens de infoavond werd het eerste voorontwerp voorgelegd.

Hieronder vind je de presentaties van die avond:

Administratief centrum
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar

Tel.: 016 61 63 11
Gratis: 0800 94 154
Fax: 016 61 63 93
E-mail: info at rotselaar.be